Representation i Sverige

Missa inte tillståndet i unionen 2017

/sweden/file/juncker-parliamentjpg_svjuncker-parliament.jpg

Varje år i september håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Jean-Claude Juncker håller sitt nästa tal onsdagen den 13 september 2017.

 

15/08/2017

Talet kommer att handla om det förändrade politiska och ekonomiska landskapet och vad EU kan göra för att bli en säker, välmående och inkluderande union i framtiden.
 

Skicka in dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Kommissionen har fört en aktiv dialog med samhällsgrupper runtom i Europa för att ta del av deras synpunkter på vad EU ska prioritera i framtiden. Dialogen fortsätter och kommer att bidra till att inspirera Jean-Claude Junckers tal i september.

https://ec.europa.eu/commission/feedback-future-europe_sv

 

Mer information

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_sv

 

/sweden/file/savethedatesoteusvmp4_svsave_the_date_soteu_sv.mp4