Representation i Sverige

15 juni 2017 försvinner roamingavgifterna för resenärer i EU

/sweden/file/mobile-beach-rawpixel-cc0jpg_svmobile-beach-rawpixel-cc0.jpg

End of roaming charges 15 June 2017

Vad är roaming?

Vad händer när roamingavgifterna avskaffas?

Vad bör jag som EU-resenär veta?

15/06/2017

/sweden/file/giphygif_svgiphy.gif

Roamingavgiften försvinner

Vad är roaming?

När du reser till ett annat land och ringer, skickar sms eller surfar med din mobiltelefon eller surfplatta och använder SIM-kortet från ditt hemland roamar du. Din operatör i ditt hemland betalar operatören i utlandet för att få använda deras nät. Det pris som operatörerna betalar till varandra kallas för roamingpriset i grossistledet. Det är en kostnad för operatören i hemlandet och påverkar konsumentens sluträkning.

 

Vad händer när roamingavgifterna avskaffas?

EU-kommissionen har sedan 2007 arbetat för att minska roamingpriserna i grossistledet i EU, parallellt med sitt arbete för att minska de priser som konsumenten betalar.

Under 2013 lade kommissionen fram ett lagförslag för att avskaffa roamingavgifterna för personer som reser regelbundet inom EU. I oktober 2015 enades Europaparlamentet och rådet om att lagstiftningen ska börja gälla den 15 juni 2017 (läs mer här).

Från och med den 15 juni 2017 kommer du således att kunna använda din mobila enhet och betala samma pris som hemma när du reser inom EU (”roaming som hemma”), förutsatt att du följer operatörernas policyer för skälig användning. Om du till exempel varje månad betalar ett paketpris för ett visst antal samtalsminuter, sms och en viss datamängd i ditt hemland kommer alla röstsamtal, sms och den datamängd du använder när du är på resa inom EU att dras av från den mängden som om du vore hemma, utan några extraavgifter.

För att det inte ska förekomma några extraavgifter, har kommissionen tagit fram ett särskilt tillfälligt undantagssystem för mobiloperatörer. Detta undantagssystem ska bara användas om det godkänns av den nationella tillsynsmyndigheten, och på strikta villkor.

Operatörer har rätt att begränsa mängden mobildata i utlandet enligt de nya reglerna för roaming, dock endast om du betalar mindre än 3.85€ per GB för använd mobildata.

Det vill säga, om du har ett abonnemang som inkluderar obegränsade samtal, SMS och 3 GB mobildata för €30 (€24 exkl. 25% moms), betalar du €24 / 3GB = €8/GB. Eftersom du inte betalar mindre än €3.85/GB, har du rätt att använda 3GB mobildata, utan några extraavgifter, när du reser till ett annat land inom EU.

De priser som operatörerna högst kan ta ut av varandra för roamingkundernas användning av deras nät, är år 2017:

  • 0,032 € / minut för röstsamtal (från och med den 15 juni 2017).

  • 0,01 € / sms (från och med den 15 juni 2017).

  • 7.7 € / GB för mobildata (från och med den 15 juni 2017).

Om du har ett abonnemang som inkluderar obegränsade samtal, SMS och 10 GB mobildata för €30 (€24 exkl. 25 % moms), betalar du €24 / 10GB = €2.4/GB. Eftersom du betalar mindre än €3.85/GB, har din operatör rätt att begränsa din mängd mobildata i utlandet.

Enligt de nya reglerna för roaming har du i detta fall rätt att använda minst 6,2 GB av din mobildata (2*24/7,7)=6.2), när du reser till ett annat land inom EU. (Du kan alltså räkna ut hur mycket data du får använda utomlands genom att dividera din månadskostnad för abonnemanget exklusive moms med grossistkostnaden för dataroaming per gigabyte och multiplicera det med två.)

Om din operatör önskar att använda sig av denna begränsning vid roaming i utlandet, måste den tydligt informera dig om vilken mängd du har rätt att använda när du reser inom EU, samt så snart du har konsumerat den mängden i utlandet.

/sweden/file/fbbanner2png_svfb_banner2.png

Slut på roamingavgifter

Vad bör jag som EU-resenär veta?

Din operatör är skyldig att upplysa dig om bl.a. följande, i och med de nya reglerna för roaming:

  • information om din rätt till uppsägning vid ändring av avtalsvillkor

  • information om skälig användning

    Regler om skälig användning gör det möjligt för mobiloperatörerna att förhindra missbruk eller onormal användning av roamingtjänster, såsom permanent roaming.

  • information om kontroll av skälig användning

 

Mer information: