Representation i Sverige

För planeten, människa och industrin – EU:s nya plaststrategi

/sweden/file/p033039003301-494262jpg_svp033039003301-494262.jpg

Plastavfall
© Europaiska unionen

Den första EU-strategin för plast har antagits, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi.

17/01/2018

EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen.

– Om vi inte ändrar vårt sätt att producera och använda plast kommer det att finnas mer plast än fisk i våra hav 2050. Vi måste förhindra att plast hamnar i vårt vatten, vår mat och till och med i våra kroppar. Den enda långsiktiga lösningen är att minska plastavfallet genom ökad återvinning och återanvändning säger förste vice ordförande Frans Timmermans, som ansvarar för hållbar utveckling.

Enligt den nya strategin ska alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas senast 2030 – idag samlas mindre än 30% av de 25 miljoner ton plastavfall Europas befolkning genererar varje år in för återvinning.  

Detta mål ska nås bland annat med hjälp av nya förpackningsbestämmelser. Utöver det ska åtgärder för att begränsa användningen av mikroplaster i produkter tas fram, samt nya regler om mottagningsanordningar i hamnar för att tackla problemet med plastavfall i haven.

"Vi lägger grunden för en cirkulär ekonomi"

Strategins mål är att skydda planeten och människors hälsa - genom mikroplaster i luft, vatten och livsmedel får människor i sig plast varje dag – men den ska också bidra till att utveckla och stimulera industrin och göra återvinning mer lönsamt.

Den nya planen kommer generera nya investeringsmöjligheter och arbetstillfällen – och EU:s vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, betonar de möjligheter satsningen innebär för sektorn.

- Detta är ett utmärkt tillfälle för europeisk industri att bli världsledande i ny teknik och nya material, säger han.

Plaststrategin är en del av EU:s satsning på en mer integrerad och hållbar ekonomisk modell: en så kallad cirkulär ekonomi.

– Med vår plaststrategi lägger vi grunden för en ny cirkulär ekonomi för plast och stimulerar till investeringar. Detta kommer att bidra till att minska plastavfallet i mark, luft och hav och samtidigt skapa nya möjligheter för innovation, konkurrenskraft och arbetstillfällen av hög kvalitet, säger vice ordförande Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Nästa steg:

Förslaget till det nya direktivet om mottagningsanordningar i hamnar går nu vidare till Europaparlamentet och rådet för antagande.

Under 2018 kommer EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag om plast för engångsbruk.

Under 2019 väntas en revidering av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall med riktlinjer för insamling och sortering av avfall.

Mer information: