Representation in Sweden

News

Pages

2017-01-19

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening (KGF) har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretag i Sverige inom ramen för EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Easi-garantiavtalet med KGF kommer att täcka en portfölj med lånegarantier för 45 miljoner svenska kronor (ca 4,6 miljoner euro). Tack vare det gemensamma stödet från EIF och EU-kommissionen kommer upp till 250 mikrolåntagare i hela Sverige att ha möjlighet att dra nytta av finansiering som annars inte skulle ha varit tillgänglig.

Photo: Johanna Leguerre,Thomas Dechoux. Graphic-artist: Luta Valentina Morciano
2017-01-10

Tjänster står för två tredjedelar av EU:s ekonomi och ungefär 90 % av alla nya jobb, men ändå är tjänstesektorn underpresterande. Produktivitetstillväxten inom sektorn ligger på en låg nivå och resten av världen håller på att komma ikapp. Olika faktorer hindrar företag från att etablera sig och expandera och de leder också till högre priser och färre valmöjligheter för konsumenterna.

I dag lägger kommissionen lagt fram ett ambitiöst och balanserat åtgärdspaket som kommer att göra det lättare för företag och yrkesverksamma att leverera tjänster till 500 miljoner potentiella kunder i EU.

Ett nytt uppsving för tjänstesektorn kommer att gynna konsumenter, arbetssökande och företag och leda till ekonomisk tillväxt i Europa.

2016 års skolambassadörer tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
2017-01-09
  • Är du intresserad av Europa och EU-frågor?
  • Är din skolledning beredd att satsa på ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen?

I så fall är du kanske en av 2017 års skolambassadörer för EU.

Många lärare var upptagna med betygssättning före jul och anmälningsperioden har därför förlängts.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Europeiska socialfonden
2017-01-05

Europeiska socialfonden har hjälpt närmare tio miljoner människor i EU att hitta jobb under perioden 2007–2014

Område:
Sysselsättning och sociala rättigheter
Fyrverkeri - Sean 世恩
2017-01-04

EU-kommissionens arbetsprogram för 2017: Ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum

Kulturhuvudstäder 2017
2017-01-04

Från den 1 januari kommer danska Aarhus och Pafos på Cypern att vara europeiska kulturhuvudstäder. I Aarhus invigs det kulturella programmet officiellt den 21 januari. Öppningsceremonin i Pafos äger rum den 28 januari.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Berlaymont, EU-flaggor
2016-12-19

I dag publicerar EU-kommissionen en icke-konfidentiell version av det beslut som togs den 30 augusti 2016 angående Irlands olagliga skattefördelar till Apple.

Område:
Näringsliv, Ekonomi, finans och skatter
Sieps seminar 20161201
2016-12-12

Är en solidarisk flyktingpolitik verkligen möjlig? Och vad menas egentligen med solidaritet?

Den 1 december arrangerade Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier, en diskussion om dessa aktuella frågor. Nu kan du se en inspelning av seminariet.

EU-handslaget
2016-12-08

Den 7 december ingick Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

European Solidarity Corps, foto: Francois Walschaerts
2016-12-07

Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. Nu erbjuds svenska ungdomar en möjlighet att hjälpa till inom ramen för ett nytt europeisk volontärinitiativ, även kallat den europeiska "solidaritetskåren". I utbyte får du färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när du söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

Pages