Representation in Sweden

News

Pages

2017-06-27

EU-kommissionen har dömt Google till 2,42 miljarder euro i böter för brott mot EU:s antitrustregler. Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att ge olagliga fördelar till en annan Googleprodukt, nämligen den egna prisjämförelsetjänsten.

Företaget måste nu upphöra med detta inom 90 dagar, annars drabbas det av viten på upp till 5 % av Alphabets genomsnittliga dagliga globala omsättning (Alphabet är Googles moderföretag).

2017-06-26

Europeiska kommissionen har i enlighet med EU:s regler om statligt stöd godkänt en svensk ordning för att lindra beskattningen av optioner till anställda. Ordningen kommer att göra det möjligt för unga och små innovativa företag att rekrytera och behålla anställda utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

End of roaming charges 15 June 2017
2017-06-15

Vad är roaming?

Vad händer när roamingavgifterna avskaffas?

Vad bör jag som EU-resenär veta?

Visby 2016
2017-06-14

Välkomna till Europahuset i Almedalen 2-8 juli 2017!

För sjunde året i rad är EU-kommissionen på plats i Almedalen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Vår ambition är att diskutera aktuella EU-frågor och stärka intresset för EU-frågor generellt. Vi vill gärna framhålla att EU-politik i högsta grad är inrikespolitik och därför viktig att diskutera också här i Almedalen.

Under veckan kommer Europahuset att gästas av svenska ministrar, Europaparlamentariker, företagsledare, kulturpersonligheter och många många fler. Har du inte möjlighet att delta på plats kan du se seminarierna i direktsändning eller i efterhand.

2017-06-08

Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar en förslagsinfordran i syfte att välja ut parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2018–2020. Utvalda sökande beviljas ett verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att utföra en rad kommunikationsrelaterade uppgifter.

Område:
Europa Direkt Nätverk
Uppförandekod online
2017-06-01

För ett år sedan tillkännagav EU-kommissionen tillsammans med fyra stora sociala medieplattformar en uppförandekod för att motverka olaglig hatpropaganda online.

Facebook, Twitter, YouTube och Microsoft lovade då att vidta ett antal åtgärder för att bekämpa spridningen av sådant innehåll i Europa. Företagen har gjort stora framsteg med att uppfylla sina löften, visar en utvärdering som gjorts av icke-statliga organisationer och offentliga organ i 24 EU-länder och som offentliggjordes på uppförandekodens ettårsdag.

Europeiska solidaritetskåren
2017-05-30

I dag har EU-kommissionen lagt en gedigen grund till Europeiska solidaritetskåren genom att föreslå en budget för de kommande tre åren och en särskild rättslig grund. Detta kommer att bidra till att befästa initiativet och skapa fler möjligheter för unga.

Badvattenrapporten
2017-05-24

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån statistik om vattenkvaliteten vid Europas badplatser.

Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.

Eurosedlar
2017-05-22

Under måndagen uppstod ett missförstånd om att EU-kommissionen skulle kräva att alla medlemsländer inför euron som valuta senast 2025. Uppgifterna säga vara hämtade från ett läckt utkast till diskussionsunderlag om EMU.

Valdis Dombrovskis, vice kommissionsordförande med ansvar för eurosamarbetet, säger i en kommentar:

”Det har uppstått viss förvirring. Det vi diskuterar i det kommande reflektionspapperet är fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen. Det betyder inte att alla EU:s medlemsländer måste gå med i euroområdet. Det finns ingen specifik tidsgräns men vi uppmuntrar naturligtvis alla medlemsstater att göra nödvändiga förberedelser.”

Husbygge
2017-05-22

EU-kommissionen lägger i dag fram sina rekommendationer för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.

Ekonomin i EU och euroområdet har visat sig motståndskraftig, men utmaningar finns kvar, exempelvis långsam produktivitetstillväxt till följd av krisen, bestående ojämlikheter och osäkerhet, främst på grund av externa faktorer. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att genomföra ekonomiska och sociala prioriteringar som fastställts på Europanivå: ökade investeringar, fortsatta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Särskild vikt läggs på utmaningar och prioriteringar för euroområdet.

Rekommendationerna till Sverige handlar som tidigare till stor del om bostadsmarknaden och hushållens riskabelt höga belåningsgrad.

Pages