Representation in Sweden

News

Pages

2017-08-11

Den globala finanskrisen började för tio år sedan och ledde till den värsta lågkonjunkturen i Europeiska unionens 60-åriga historia. Krisen började inte i Europa, men EU:s institutioner och medlemsländerna var tvungna att agera beslutsamt för att motverka dess effekter och råda bot på bristerna i Ekonomiska och monetära unionens ursprungliga struktur. 

2017-08-09

Ett år efter folkomröstningen i Storbritannien ser allt fler EU-invånare optimistiskt på EU:s framtid. De flesta EU-invånare ser nu också optimistiskt på ekonomin i sitt hemland. Förtroendet för EU ökar och är det högsta sedan 2010. Stödet för euron har inte varit så stort sedan 2004.

2017-08-04

Fristen för att ansöka om att få vara värdland för EU:s läkemedelsmyndighet och bankmyndighet, som båda för närvarande finns i Storbritannien, gick ut vid midnatt den 31 juli 2017.

2017-07-26

64 små och medelstora företag (SMF) från 16 länder har valts ut för finansiering i den senaste omgången av Horisont 2020 - SMF Instrumentet Fas 2. De två svenska företag som fick stöd var Symcel Sverige AB och Starcounter AB.

2017-07-25

2017 års resultattavla för konsumentvillkor visar att allt fler konsumenter i EU handlar på nätet och att deras förtroende för e-handeln har ökat, framför allt när det gäller att köpa från andra EU-länder.

Smart specialisering
2017-07-18

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn, vilket understryks i kommissionens diskussionsunderlag om hur vi möter globaliseringen.

Om regionerna i EU ska kunna modernisera ekonomin måste EU ge dem resurser och hjälpa dem att skapa ett mervärde. Då behövs innovation, digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och ökad kompetens.

Idag lägger kommissionen fram nya insatser om hur vi ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (”smart specialisering”) och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

2017-07-06

EU och Japan har i dag nått en principöverenskommelse om de viktigaste aspekterna av ett ekonomiskt partnerskapsavtal. Det handlar om det viktigaste bilaterala handelsavtal som någonsin ingåtts av EU och det kommer för första gången att omfatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

Estonian Presidency logo
2017-06-30

1 juli tar Estland över ordförandeskapet i EU efter Malta, mandatperioden sträcker sig året ut.

2017-06-30

Har du magisterexamen och arbetar med att sprida kunskap till allmänheten om EU:s grundläggande värden, dess fördelar och historia? Anmäl dig till Altiero Spinelli-priset där du kan vinna 50.000 euro! Observera att sista dag för registrering är 16:e augusti 2017.

The future of Europe
2017-06-28

Människor i EU förväntar sig att deras union ska göra mer. EU gör mer än någonsin tidigare för att skydda, stärka och försvara sina invånare och dagens resurser utnyttjas till bristningsgränsen.

EU måste fatta beslut om sin framtid, och då behöver vi också en ändamålsenlig budget som gör att varje euro kommer skattebetalarna till godo.

Pages