Representation i Sverige

Nyheter

Pages

People
17/01/2019

Europeiska kommissionen söker svenskspråkiga översättare och korrekturläsare att föras upp på en förteckning över godkända sökande. När ett rekryteringsbehov för kontraktsanställning uppstår kallas lämpliga kandidater från förteckningen till datorbaserade prov med flervalsfrågor. De kandidater som klarat provet kallas därefter vidare till översättningsprov och intervjuer. Det finns ingen sista ansökningsdag.

Rumänska ordförandeskapet
10/01/2019

1 januari tog Rumänien över ordförandeskapet i rådet efter Österrike, mandatperioden sträcker sig från 1 januari till 30 juni 2019. I dag gick det officiella startskottet för arbetet.

Ensam man
27/11/2018

I Sverige lider fler av kronisk depression än i andra EU-länder, visar en ny rapport från EU-kommissionen och OECD. Detta trots att vi lever "bättre" än andra EU-medborgare och toppar listor över fysisk hälsa.

Ekonomisk utveckling sedan 2014
21/11/2018

Kommissionen lägger fast EU:s ekonomiska och sociala prioriteringar för 2019, yttrar sig om medlemsländernas utkast till budgetplaner och bekräftar att det för Italiens del föreligger en särskilt allvarlig överträdelse av kraven i stabilitets- och tillväxtpakten. För första gången är Grekland integrerad i europeiska planeringsterminen.

Höstprognos 2018
09/11/2018

Brexit, fortsatta handelsspänningar och ökad global osäkerhet. EU-kommissionens höstprognos visar på nya tider för den europeiska ekonomin. Medlemstaternas ekonomier fortsätter att växa men i en betydligt långsammare takt än tidigare.

Björn Lindholm, praktikant ht 2018
26/10/2018

USA, Kina, Ryssland, Syrien, EU, Sverige – hur påverkar de varandra? Och hur mycket har du att säga till om? Mer än du tror, i alla fall om du frågar Björn, masterstudent i internationella relationer.

– Jag hoppas kunna bygga broar mellan länder och individer, säger han.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2019
23/10/2018

I dag lägger EU-kommissionen fram sitt arbetsprogram för 2019 och stakar ut huvudprioriteringarna för det kommande året, nämligen:

  • att snabbt uppnå en överenskommelse om lagförslag som redan har lagts fram,

  • att ta ett begränsat antal nya initiativ för att ta itu med de kvarvarande utmaningarna, och

  • att lägga fram ett antal initiativ för framtiden för ett EU med 27 länder.

Arbetsprogrammet för 2019 är inriktat på endast 15 nya initiativ och ytterligare 10 nya Refit-utvärderingar för att se över den befintliga lagstiftningen och se till att den fortfarande är ändamålsenlig. För att vi ska vara resultatinriktade anges i arbetsprogrammet de 45 pågående förslagen i den gemensamma förklaringen om lagstiftningsprioriteringar för antagande av parlamentet och rådet före EU-valet. Kommissionen vill även dra tillbaka eller upphäva 17 pågående förslag och befintlig lagstiftning.

EDLangs2018
26/09/2018

Glad vinnare av språkdagens musiktävling är den 17-årige multilingvisten Lia Lindman med sin egenkomponerade kärleksförklaring till det spanska språket. "Jag är en språknörd, jag kan prata fem språk. Och jag älskar musik, jag kan spela fiol, piano, orgel, gitarr och ukulele". Lia vinner därmed en språkresa värd 20 000 kronor.

Cecilia Malmstrom during a ministerial meeting of the Alliance for Torture-Free Trade.
25/09/2018

Vid ett ministermöte under FN-veckan i New York enades fler än 60 länder om att inleda arbetet mot ett FN-förbud mot handel med tortyrredskap och dödstraffs-materiel. EU-kommissionär Cecilia Malmström, initiativtagare bakom samarbetet, stod som värd för ministermötet i Alliance for Torture-Free Trade på måndagkvällen, svensk tid.

Jean-Claude Juncker
19/09/2018

12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. En inspelning av talet och den efterföljande debatten finns, tolkat till svenska, på vår Facebooksida:

Område:
Övergripande EU-frågor

Pages