Representation i Sverige

Nyheter

Pages

EDLangs2018
26/09/2018

Glad vinnare av språkdagens musiktävling är den 17-årige multilingvisten Lia Lindman med sin egenkomponerade kärleksförklaring till det spanska språket. "Jag är en språknörd, jag kan prata fem språk. Och jag älskar musik, jag kan spela fiol, piano, orgel, gitarr och ukulele". Lia vinner därmed en språkresa värd 20 000 kronor.

Cecilia Malmstrom during a ministerial meeting of the Alliance for Torture-Free Trade.
25/09/2018

Vid ett ministermöte under FN-veckan i New York enades fler än 60 länder om att inleda arbetet mot ett FN-förbud mot handel med tortyrredskap och dödstraffs-materiel. EU-kommissionär Cecilia Malmström, initiativtagare bakom samarbetet, stod som värd för ministermötet i Alliance for Torture-Free Trade på måndagkvällen, svensk tid.

Jean-Claude Juncker
19/09/2018

12 september höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i unionen. En inspelning av talet och den efterföljande debatten finns, tolkat till svenska, på vår Facebooksida:

Område:
Övergripande EU-frågor
Frågot och svar
14/09/2018

Förslaget till ny europeiska upphovsrättsregler ska hjälpa journalister, konstnärer, publicister och andra innehållsskapare att förhandla fram bättre avtal när deras material används på internet. Reglerna ska också skydda yttrandefriheten och ge internetplattformar möjligheter att utveckla nya företagsmodeller.

Den kommer inte att leda till ett förbud mot länkar eller memes, vilket har påståtts i den offentliga debatten.

12 september antog EU-parlamentet sin position inför förhandlingarna om ett nytt upphovsrättsdirektiv. EU-kommissionen är redo att inleda förhandlingar med de lagstiftande institutionerna, EU-parlamentet och rådet, med målet att direktivet ska antas så snart som möjligt – allra helst i slutet av 2018.

Europeiska språkdagen
05/09/2018

Vi firar Europeiska språkdagen den 26 september varje år. Det är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om alla de språk som talas i Europa samt lyfta fram den kulturella och språkliga mångfalden.

8 partirepresentanter
04/09/2018

I maj kom företrädare för alla svenska riksdagspartier till Europahuset för att berätta om sina partiers tankar kring det europeiska samarbetet. Alla seminarierna spelades in och de finns samlade på vår sida "EU-kommissionen i Sverige Play"

Ny ansökningsomgång för projekt - Europeiska solidaritetskåren
10/08/2018

EU-kommissionen uppmanar intresserade att lägga fram förslag till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har 44 miljoner euro avsatts ur EU-budgeten för de projekt som väljs ut. I projekten kan ungdomar både i och utanför Europa delta.

Detta är den första i en rad ansökningsomgångar som gör det möjligt för minst 100 000 ungdomar att delta i solidaritetskårens verksamhet fram till slutet av 2020.

Brandsläckning i Sverige sommaren 2018
07/08/2018

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades över 360 personer för brandbekämpning, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon under tre veckor i juli och augusti för att hjälpa Sverige med att bekämpa skogsbränder utan motstycke.

Det är det europeiska civilskyddets största insats mot skogsbränder under det senaste decenniet, och den största insatsen mot skogsbränder totalt räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.

Christos Stylianides i det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap
23/07/2018

EU-kommissionen har nu hjälpt till att förmedla en rekordartad insats för att hjälpa Sverige bekämpa de stora skogsbränder som rasar i landet. Så här långt har sju brandbekämpningsplan, sju helikoptrar, 60 fordon och över 340 brandmän erbjudits genom EU:s civilskyddsmekanism. De kommer från Italien, Frankrike, Tyskland, Litauen, Danmark, Portugal, Polen och Österrike.

President Juncker
18/07/2018

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har hållit sitt löfte att mobilisera 315 miljarder euro i investeringar genom investeringsplanen för Europa, Junckerplanen.

Pages