Representation i Sverige

Nyheter

Pages

water
06/07/2018

Inget av EU:s handelsavtal tvingar länder att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, vare sig på lokal eller nationell nivå. Det gäller även avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan som för alla andra avtal. Avtalstexten innehåller en specifik skrivning som säkerställer denna rätt.

EU i Almedalen
18/06/2018

Även i år flyttar Europahuset till Almedalen!

Vi har en fullmatad lista seminarier och om ni inte kan delta på plats finns allt att se (direkt eller i efterhand) på vår Facebooksida

Alla våra seminarier, med länkar till mer information, finns också här: EU-kommissionen i Almedalen

15/06/2018

Denna ansökningsomgång är öppen för organisationer som arbetar med forskning, undervisning och kommunikation inom området Europastudier.

Område:
Europa Direkt Nätverk
EB2018 ekonomi
14/06/2018

Förtroendet för EU ökar och stödet för euron är rekordhögt, visar en ny Eurobarometer som publiceras idag. Terror och migration förblir de viktigaste frågorna i hela EU, samtidigt som svenskarna är mer oroade över klimatförändringarna än några andra.

Finansiering och tillväxt
31/05/2018
  • Ett lån på 250 miljoner euro kommer att stödja forskning, utveckling och innovation för skapandet av nästa mobiltelefonistandard.
  • 5G-tekniken är säkrare, snabbare och mer energieffektiv än dagens 4G-teknik.
Vårprognosen 2018
03/05/2018

I dag publicerade EU-kommissionen sin vårprognos över den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna. I prognosen beskrivs den väntade utvecklingen i EU som helhet, i eurozonen och i enskilda medlemsländer.

EU budget
02/05/2018

I dag lägger kommissionen fram en pragmatisk och modern långtidsbudget för perioden 2021–2027. Budgeten omfattar 1 135 miljarder euro i åtaganden, vilket motsvarar 1,11 % av de 27 EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI).

Mitt Europa 2018
26/04/2018

För andra året i rad deltar Sverige i den EU-gemensamma informationskampanjen Mitt Europa. Du har möjlighet att själv se hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt.

GDPR - rätten att veta vem som behandlar dina personuppgifter, och varför
20/04/2018

Från och med den 25 maj 2018, i och med att den allmänna dataskyddsförordningen börjar gälla, finns det en enda uppsättning dataskyddsregler för samtliga företag som är verksamma i EU, oavsett var de är baserade.

Starkare regler för dataskydd innebär att

  • folk får mer kontroll över sina personuppgifter
  • företag kan dra fördel av lika konkurrensvillkor
Trainees
28/03/2018

EU-kommissionen i Sverige söker praktikanter till sitt kontor i Stockholm. Sista ansökningsdag är den 22 april.

Pages