Representation i Sverige
  • State of the European Union

    Juncker: Tillståndet i EU

    #SOTEU – Junckers linjetal  

    13 september klockan 9.00 håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i EU. Talet hålls inför Europaparlamentet i Strasbourg men kan ses på nätet (http://europa.eu/!Kq38bW  – originalljud, http://europa.eu/!Pg47nT – svensk tolkning) och i direktsändning på SVT Forum i SVT2.

Nyheter
Skatteförmåner Amazon
2017-10-04

Europeiska kommissionen drar slutsatsen att Luxemburg beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring 250 miljoner euro. Detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom Amazon därigenom fått betydligt lägre skatt än andra företag. Luxemburg måste nu återkräva det olagliga stödet.

Luxemburg har beviljat Amazon olagliga skatteförmåner, säger Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. Därigenom har nära tre fjärdedelar av Amazons vinst inte alls beskattats. Med andra ord tilläts Amazon betala endast en fjärdedel av vad andra lokala företag betalade enligt samma nationella skatteregler. Detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd. Medlemsstaterna får inte bevilja multinationella koncerner selektiva skatteförmåner som inte erbjuds andra företag.

Matproduktion
2017-09-26

Som uppföljning till vad kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa i årets tal om tillståndet i unionen utfärdade kommissionen idag riktlinjer för tillämpningen av EU:s livsmedels- och konsumentlagstiftning på kvalitetskillnader hos livsmedel.

Riktlinjerna ska hjälpa de nationella myndigheterna att avgöra om ett företag som säljer produkter som varierar i kvalitet från det ena landet till det andra bryter mot EU:s lagar.

Evenemang
Diskussionsunderlag: Hur vi bemöter globaliseringen

Vilka är globaliseringens vinnare och förlorare? Driver globaliseringen populismen framåt? Råder full ömsesidighet i reglerna i världshandeln? Påverkas EU:s öppenhet av att Storbritannien lämnar Unionen? Effekter av Trumps USA på internationaliseringen?

Välkommen till en förmiddag där EU-kommissionen i samarbete med Fores reder ut vart globaliseringen är på väg.

Datum :
2017-10-24
Tid :
08:30 - 10:30
Svenska europarörelsen

Trots det brittiska beslutet om utträde märks en ny optimism inom EU. Förtroendet hos medborgarna ökar. Bland andra har den franske presidenten Emmanuel Macron lanserat en rad initiativ till ökat och fastare samarbete. Debatten om EU:s framtid är i full gång.

Vidare har statsminister Stefan Löfven tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjudit in stats- och regeringschefer från EU:s medlemsländer till socialt toppmöte för rättvisa villkor och tillväxt. Det hålls i Göteborg den 17 november.

Mot den bakgrunden inbjuder Svenska Europarörelsen till ett seminarium om EU:s framtid och om möjligheterna till ett mer socialt Europa.

Datum :
2017-10-25
Tid :
10:00 - 11:45