Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/katarina2webjpg_svkatarina_2_web.jpg

Katarina Areskoug Mascarenhas

Kära EU-intresserade!

Så lade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i onsdags äntligen fram sitt omfattande förslag till återhämtningsplan för Europa – för att klara sig ur den ekonomiska och sociala kris som Covid-19 orsakat. Förslaget utgår från en ekonomisk analys att EU:s BNP kommer att falla med 15 % under andra kvartalet i år, vilket skulle betyda runt 7 % för helåret 2020. De värst drabbade länderna beräknas få se sin BNP falla med hela 10% i år. Alla beräkningar är förstås högst osäkra. Blir det en andra smittovåg i höst blir det rejäla ytterligare BNP-fall, på kanske det dubbla. 
 

/sweden/file/twitterpostrectangular-editable-ampng_svtwitter_post_rectangular_-_editable_-_am.png

Återhämtning

Coronapandemin har kastat Europa in i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. För att bidra till att ekonomin tar fart igen föreslår EU-kommissionen idag ett omfattande återhämtningspaket för att stärka grön omställning, digitalisering och skapandet av ett mer motståndskraftigt samhälle. Ett nytt återhämtningsinstrument ”Next Generation EU” på 750 miljarder euro föreslås, som tillsammans med en reviderad EU-budget på 1100 miljarder euro ger EU ett samlat finansiellt stödpaket på 1 850 miljarder euro.