Representation i Sverige

Start

Nyheter
09/04/2019

Dåva företagspark i Umeå har beviljats 37 miljoner kronor från EU för att bygga en järnvägsterminal - och därigenom göra sina godstransporter mer miljövänliga. Sedan 2014 har EU investerat 752 miljoner kronor i Västerbotten och Norrbotten genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

09/04/2019

Den 1 februari sjösattes Framtidens Solel – ett treårigt projekt i Östra Mellansverige som får 7,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att få lokala företag att investera i solenergi.  Sedan 2014 har EU genom ERUF investerat 249 miljoner i Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län.

Evenemang
Europadagen 2019

På Europadagen den 9 maj firar hela Europa freden och sammanhållningen i Europa. Det är också ett tillfälle för diskussion om EU:s framtid.

Datum:
  • 09/05/2019
Plats:
Centralstationen, Stockholm & Europahuset, Stockholm
Europavalsdebatt med partiernas ungdomsförbund

Vilka är framtidens viktigaste EU-frågor?
Europavalsdebatt med partiernas ungdomsförbund

Datum:
  • 09/05/2019
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65