Representation i Sverige

Start

 • Medborgardialog

  Medborgardialog i Göteborg

  Kom och prata EU, framtid och jobb med Cecilia Malmström, Marianne Thyssen och Ylva Johansson

  Göteborg 16 november 17.00-18.30 (och direktsänt på Facebook)

  Läs mer och anmäl dig

 • State of the European Union

  #SOTEU – Junckers linjetal  

  13 september klockan 9.00 håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga linjetal om tillståndet i EU. Talet hålls inför Europaparlamentet i Strasbourg men kan ses på nätet (http://europa.eu/!Kq38bW  – originalljud, http://europa.eu/!Pg47nT – svensk tolkning) och i direktsändning på SVT Forum i SVT2.

Nyheter
serverhall
13/12/2017

Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett låneavtal om 10 miljoner euro med Flexenclosure – ett svenskt företag som producerar högteknologi för IKT-industrin – för att stödja företagets verksamhet inom området för forskning och utveckling samt företagets tillväxtstrategi. EIB:s lån till Flexenclosure har möjliggjorts tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i Investeringsplanen för Europa. Investeringsplanen inleddes av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Nordic heat wave - omslag
08/12/2017

EU-kommissionen har publicerat en skrift om de svenska och danska bostadsmarknaderna och deras likheter och skillnader.