Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
I förra veckan träffade jag Andrea Ammon, den mycket kunniga chefen för EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC. Myndigheten ligger i Stockholm och har en central roll i det europeiska arbetet mot Covid-pandemin. Myndigheten bidrar med nödvändiga riskbedömningar och sammanställningar över Covid-situationen i EU. Bedömningarna ligger bland annat till grund för besluten om reserestriktioner som tas av de enskilda EU-länderna. En gemensam och väl fungerande samordning inom EU är viktig för att undvika bilaterala slitningar och problem mellan berörda länder, något som dessvärre kännetecknade början av Covid-utbrottet i våras.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Förra fredagen var jag inbjuden till det klimatpolitiska rådet. Vi hade ett givande samtal om just klimatförändringen och vad som måste göras för att motverka den. Utmaningarna är stora och det ställer krav på en verklig omställning i allt ifrån den enskildes konsumtion till allmänna energi- och transportsystem. Jag redogjorde för vad som händer på europeisk nivå där den gröna given och i synnerhet klimatfrågan intagit en central plats. Det tar sig uttryck i den politiska viljeyttring som EU:s stats- och regeringschefer samlats kring i det Europeiska rådet. Det tar sig också uttryck i EU-kommissionens arbete där åtgärder mot klimatförändringen är en prioritet för alla politikområden. Ett betydelsefullt instrument är den av kommissionen föreslagna klimatlagen som fastställer att EU skall vara klimatneutralt 2050.

Evenemang

/sweden/file/untitleddesign2png_svuntitled_design_2.png

Ylva Johansson
copyright

Välkommen till ett webbinarium med EU-kommissionär Ylva Johansson den 3 november kl 09.00-10.00 om EU:s framtida migrationspolitik.

Datum: 
03/11/2020