Representation i Sverige

Evenemang

Handel

Välkommen till ett seminarium den 17 oktober där vi försöker reda ut vad handelskonflikterna mellan EU, USA och Kina egentligen handlar om och vad läget är just nu. Och vilken roll – om någon – spelar WTO i allt detta?

Datum:
  • 17/10/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
EU:s utbildningsöversikt 2018

Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av kommissionens årliga utbildningsöversikt. Översikten, som i år har ett särskilt fokus på demokrati- och medborgarskapsfrågor inom utbildningsväsendet, presenteras av representanter för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Forskare och representanter för svenska myndigheter inom...

Datum:
  • 22/10/2018
Plats:
Centralposthuset, Aulan, plan 6, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
Bygge april 2018
  • To what extent is a lack of affordable housing currently a problem in Sweden?
  • What could public policy and the construction sector do to remedy the situation?
  • Which experiences from Austria and Denmark are relevant for the Swedish context?
Datum:
  • 23/10/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, 2nd floor, Stockholm
landscape
Datum:
  • 14/11/2018
Plats:
Folkets Hus, Stockholm