Representation i Sverige

Evenemang

Lars Adaktusson (KD)

Den 9 september är det val. Men trots att EU spelar så stor roll för svensk ekonomi (2/3 av vår export går till EU:s inre marknad) och demokrati (1/3 av alla nya svenska lagar) så förekommer EU sällan i valdebatterna. Därutöver är EU-samarbetet centralt för en rad olika samhällsfrågor som bara kan lösas gemensamt med andra länder – t.ex. klimatförändringarna, migration, organiserad brottslighet, terrorism, etc. EU-kommissionen i Sverige har därför bjudit in samtliga Riksdagspartier för att...

Datum:
  • 21/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 plan 2, Stockholm
Jens Holm (V)

Välkomna till Europahuset och lyssna och ställ frågor till Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i EU-nämnden, om partiets EU-politik den 24 maj kl. 11.00-12.00.

Datum:
  • 24/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm
Peter Lundgren (SD)

Välkomna till Europahuset och lyssna och ställ frågor till Peter Lundgren, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna, om partiets EU-politik den 24 maj kl. 15.00-16.00.

Datum:
  • 24/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm
Ann Linde (S)

Inför valet i höst bjuder EU-kommissionen i Sverige in riksdagspartierna till samtal om EU

Datum:
  • 25/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Sverige

EU-kommissionen presenterar den 23 maj sina landspecifika rekommendationer för Sverige.

Kom till Europahuset 29 maj för att höra vilka rekommendationerna är och hur företrädare för finansdepartementet, Finansinspektionen, Svenskt Näringsliv och SBAB kommenterar dem.

Datum:
  • 29/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Jonas Eriksson (MP)

Inför valet i höst bjuder EU-kommissionen i Sverige in riksdagspartierna till samtal om EU.

Datum:
  • 29/05/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Planet Earth

Welcome to a breakfast seminar with Felix Fernandez-Shaw, Director of the European Commission's department for International Cooperation and Development Policy, and Åsa Thomasson, Policy Coordinator for aid issues at CONCORD Sweden, in House of Europe on Wednesday 30 May.

On 2 May the European Commission presented its long-term budget proposal for the 2021-2027 period. The EU is the world’s biggest donor of development assistance, the first trading...

Datum:
  • 30/05/2018
Plats:
House of Europe, Regeringsgatan 65, 2nd floor, Stockholm
Catch EyoU

Under tre år har sex europeiska universitet bedrivit ett EU-finansierat forskningsprojekt (”Catch-EyoU”) om ungas engagemang för EU och europeisk politik. I en av delstudierna har särskilt skolans roll studerats. Bland annat har ett försök genomförts med att analysera en brännande social fråga i gymnasisternas lokalsamhällen utifrån dess europeiska dimension.

Projektarbetet avslutas med att de utformar ett förslag på hur EU skulle kunna bidra till att frågan ”löses”. I september...

Datum:
  • 01/06/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 plan 2, Stockholm
Circular economy

The transition towards a circular economy is a priority for the EU. What is happening at European level and in the EU Member States? What can the business sector bring to the table? Which national policies are needed to facilitate this transition? During this seminar, key stakeholders from the private and public sector in Sweden, Finland, the Netherlands and the European Commission will present their vision of a truly circular economy in the EU.

Datum:
  • 01/06/2018
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65, 2 floor, Stockholm
Upptäck möjligheternas Europa!

Besök EU-kommissionen, LSU, UHR och MUCF under Järvaveckan 9-13 juni 2018!

#UngiEU #EUandMe

Datum:
Plats:
Spånga Idrottsplats, Solhems Hagväg 2, Spånga