Representation i Sverige

Evenemang

/sweden/file/web-aterhamtningsplanhemsidapng_svweb-aterhamtningsplan_hemsida.png

Efter coronapandemin

Den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet drabbar nu Europa. För att hjälpa arbetstagare, företag och få fart på de ekonomiska hjulen när Corona-pandemin avtar presenterar EU-kommissionen den 27 maj ett återhämtningspaket. Vad kommer det att betyda för EU, Sverige, näringslivet och jobben?...

Datum: 
01/06/2020