Representation i Sverige

Romfördraget 60 år

/sweden/file/mappng_svmap.png

I Rom för sextio år sedan lades grunden för det Europa som vi känner i dag och den längsta kända fredsperioden i Europas historia. Romfördraget blev startpunkten för en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna. 

På denna årsdag blickar Europa tillbaka med stolthet och framåt med hopp. I 60 år har vi byggt en union som främjar ett fredligt samarbete, respekt för människovärde, frihet, demokrati, jämställdhet och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Tillsammans tar vi oss an vår gemensamma framtid. 

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Här hittar du en översikt över evenemang i Sverige där vi särskilt uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid:

Datum: 
01/03/2017 - 00:00

/sweden/file/60romeverticalslogansvpng_sv60_rome_vertical_slogan_sv.png

Romfördraget 60 år
Relaterade evenemang i Sverige
Klicka på datum/ort för mer information om varje evenemang
 

20/3 - Stockholm

21/3 - Stockholm

23/3 - Lund

23/3 - Halmstad

24/3 - Stockholm

25/3 - Stockholm

6/4 - Göteborg

12/5 - Jönköping


60 anledningar till varför vi kan vara stolta över EU
Klicka på rubrikerna nedan för att läsa vilka de är, eller läs broschyren "60 goda skäl - Varför vi behöver EU"
 

Del 1: EU enar i stället för att splittra

Del 2: EU stärker ekonomin och bidrar till välstånd

Del 3: EU främjar konkurrens och kontrollerar att företag följer lagar och regler

Del 4: EU skyddar konsumenten

Del 5: EU gör livet mer prisvärt

Del 6: EU engagerar sig för bra mat och renare miljö

Del 7: EU gör det lättare att resa och arbeta i Europa

Del 8: EU främjar utbildning och forskning

Del 9: EU tryggar den inre säkerheten

Del 10: EU agerar globalt

Del 11: EU agerar i den globala flyktingkrisen

Del 12: EU-kommissionen vill minska byråkratin


Del 1: EU enar i stället för att splittra

1. EU har garanterat fred i 70 år
2. EU:s medlemsländer är förenade i mångfalden
3. Tillsammans kan EU-länderna göra sina röster hörda ute i världen
4. Ibland är vi oense, men vi förhandlar i stället för att kriga
5. EU inspirerar andra i världen
6. Medborgarna formar EU - inte bara genom EU-valet
7. EU gör det lätt att semestra i Europas välbesökta semesterregioner
 

Del 2: EU stärker ekonomin och bidrar till välstånd

8. EU-kommissionen jobbar för rättvisa arbetsförhållanden och social dialog mellan arbetsmarknadens parter
9. EU främjar välstånd, tillväxt och sysselsättning
10. EU stödjer svagare regioner
11. EU förespråkar rättvis handel med andra delar av världen
12. Euron förenklar resandet för européer
13. EU stödjer det europeiska jordbruket
 

Del 3: EU främjar konkurrens och kontrollerar att företag följer lagar och regler

14. Från bildskärmar till lastbilar: EU vidtar åtgärder mot karteller
15. EU kämpar för rättvisa skatter
16. EU övervakar att banker följer lagar och regler
 

Del 4: EU skyddar konsumenten

17. EU säkrar passagerarnas rättigheter vid flyg- och tågresor
18. EU strävar mot minskat antal dödsolyckor i trafiken
19. EU skyddar konsumenternas rättigheter t.ex. vid dörrförsäljning
20. EU gör internethandeln säkrare
21. EU garanterar köparens rättigheter vid reklamation
22. EU skyddar kunden om banken går i konkurs
 

Del 5: EU gör livet mer prisvärt

23. Den gemensamma inre marknaden sänker priserna
24. EU gör telefonsamtalen billigare
25. EU ger dig vingar: flygbiljetter blir allt billigare
26. EU sänker bank- och kreditkortsavgifter
27. Billigare mediciner i hela Europa tack vare EU
 

Del 6: EU engagerar sig för bra mat och renare miljö

28. I EU ställs höga krav på livsmedlens kvalitet
29. EU bekämpar matfusket
30. EU ser till att vi har rent bad- och dricksvatten
31. EU håller luften ren och värnar om klimatet
32. EU ser till att elektronikavfall återvinns
 

Del 7: EU gör det lättare att resa och arbeta i Europa

33. EU gör det möjligt att leva och arbeta i andra EU-länder
34. EU ger dig rätt till sjukvård i andra EU-länder
35. Nödnumret 112 gäller i hela EU om du råkar ut för en olycka
36. Körkortet gäller i hela EU
37. EU underlättar resandet i Schengenområdet
 

Del 8: EU främjar utbildning och forskning

38. EU ger ungdomar möjlighet att studera utomlands
39. EU erbjuder en ny volontärtjänst: den europeiska solidaritetskåren
40. EU arbetar för att sätta fler unga människor i arbete
41. Svensk forskning får miljarder från EU-programmet "Horisont2020"
42. EU skapar ett europeiskt forskningsmoln
43. EU binder ihop Europa med gratis wifi i landsbygd och i städer
44. EU främjar det kulturella i Europa
45. EU bevarar den kulturella mångfalden och utser kulturhuvudstäder
 

Del 9: EU tryggar den inre säkerheten

46. EU bekämpar terrorism
47. EU vidtar åtgärder mot organiserad brottslighet
48. EU bidrar till att skydda kvinnor och barn mot människohandel och sexuellt utnyttjande
 

Del 10: EU agerar globalt

49. EU ger mest utvecklingsbistånd i världen
50. EU är största biståndsgivaren i Syrienkrisen
51. EU bistår sina grannländer
52. EU är världens största givare av humanitärt bistånd
 

Del 11: EU agerar i den globala flyktingkrisen

53. EU räddade 400.000 människoliv på Medelhavet 2015-2016
54. EU har inrättat en egen europeisk gräns- och kustbevakningsbyrå
55. EU bekämpar människosmuggling
56. EU bekämpar grundorsakerna till att människor flyr
57. EU-kommissionen arbetar för en gemensam asylpolitik
 

Del 12: EU-kommissionen vill minska byråkratin

58. EU-samarbetet ska ge mervärde för medlemsländerna
59. EU:s byråkrati är liten: EU-kommissionen har färre anställda än Göteborgs Stad  
60. EU-samarbetet lönar sig för Sverige

 


EVENEMANG


20/3 - "Vart är det europeiska samarbetet på väg?" Carl Bildt och Peter Wolodarski i debatt den 20 mars

Med val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland – tre av de sex grundarländerna – blir 2017 avgörande för utvecklingen av det europeiska samarbetet under lång tid framöver. Den 25 mars i år, på 60-årsdagen av Romfördraget, träffas EU:s ledare i Rom för en politisk diskussion om EU:s framtid. För att bidra till denna diskussion bjuder vi in till ett samtal i Europahuset med Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, och Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter.

Till grund för samtalet ligger också den Vitbok om EU:s framtid som EU-kommissionen presenterade den 1 mars och som innehåller fem alternativa scenarier för hur samarbetet kan utformas.

Moderator: Katarina Areskoug Mascharenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

För mer information och anmälan: "Vart är det europeiska samarbetet på väg?"


21/3 - EU i framtiden - business as usual?

Välkommen till ett seminarium i TCO-huset där Ann Linde, EU- och handelsminister, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige och Eva Nordmark, ordförande i TCO diskuterar EU-samarbetets framtid. Samtalet leds av Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och ställföreträdande chef på Sieps.

Frukostsamtalet, som är det första i en serie om tre under våren om EU:s framtidsfrågor, äger rum den 21 mars 08.00-09.00 i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm. Frukost serveras från 07.30.

Anmälan görs här senast den 19 mars.

Evenamang på TCO:s webbsida


23/3 - Öppen EU-dag på Lunds universitet

 • EU – back to basic: Hur påverkar EU din vardag?

 • Debatt om EU:s framtid.

  • Jonas Sjöstedt, partiledare (V) och

  • Jan Björklund, partiledare (L)

 • Migration: hur löser vi gemensamt flyktingkrisen?

  • Malin Björk (V) Europaparlamentet,

  • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen,

  • Michael Williams, Flyktinggruppernas Riksråd,

  • Heidi Avellan, Sydsvenskan och

  • Tommy Larsson (M) Vellinge kommun

 • Arbete, praktik & studier inom EU

För mer information och anmälan: EU-dag på Lunds universitet


23/3 - Vi pratar om det

– EU efter Brexit, ett halländskt perspektiv på utvecklingen i Europa.

Evenemang arrangeras av Europa Direkt Halland

Välkommen till samtalsserien där vi bjuder in Halmstads invånare till samtal om aktuella frågor.

En övervägande del av de frågor som tas upp i kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är också på regional och kommunal nivå som de flesta EU-besluten genomförs i praktiken… Men vad vet vi om EU:s framtid? Vilka är effekterna av Brexit i exempelvis Halland och Halmstad? Hur påverkas och påverkar Halland utformningen av europeisk politik?

Deltar i samtalet gör Jonna Johansson, universitetslektor i internationella relationer vid Högskolan Halmstad, Maria Haldesten, politisk redaktör på Hallands Nyheter och Tania Bengtsson, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige i Halmstad.

Samtalsledare: Adam Andersson, Europa direkt Halland.

Tid och plats:

Halmstad, Stadsbiblioteket Hallandsscenen (vån.2)

Torsdag 23 mars kl. 18.00 – 18.45

Facebook sida


24/3 - Romfördraget och EU:s framtid

Den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer för att markera att det är 60 år sedan Romfördraget – som lade grunden för dagens EU – undertecknades. Storbritanniens avsikt att lämna unionen och ett flertal europeiska val påverkar jubileumsstämningen. Till det kommer att medlemsländerna har olika syn på frågor som migration och ekonomi.

I anslutning till firandet i Rom arrangerar Utrikespolitiska institutet (UI) och Sieps ett seminarium om tillståndet i unionen. Vad har egentligen uppnåtts under 60 år, hur ser framtidens utmaningar ut inom de olika politikområdena och vad kan vi förvänta oss av jubileumsmötet?

Tid: Fredagen den 24 mars, 9.00 -10.30. Registrering och kaffe från 8.30. Dörrarna stängs 9.00
Lokal: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Språk: Svenska
Anmäl dig här

Talare

 • Annika Ström Melin, journalist, Dagens Nyheter
 • Göran von Sydow, forskare och ställföreträdande direktör, Sieps
 • Björn Fägersten, seniorforskare och programchef, Utrikespolitiska institutet

Moderator Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet

Seminariet arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.


25/3 - EU fyller 60 år – ”Hur kan vi förstå den tid vi lever i”

EU 60 år den 25 mars kl 11.00-12.30. OBS lördag. På svenska.
ABF-huset, Sveavägen 41, Sandlersalen

Till 60 års-jubiléet summerar vi de gångna 60 åren och blickar framåt. Allan Larsson, tidigare finansminister (S), kommenterar utifrån sitt mångåriga arbete inom EU och sin pinfärska skrift. Allan är nu rådgivare till den Europeiska kommissionens ordförande Juncker om EU:s nya Sociala pelare.

Allan Larsson har i dagarna utkommit med en artikel med titeln ”How to understand the times we are living through”. Den handlar om den långa våg av nyliberalism och globalisering som utgjort bakgrunden till Brexit, Trump och Le Pen. I skriften försöker han att förklara varför vi nu lever i ett policy vaccum, ett ”empty room” mellan nyliberalism och nynationalism. Allan menar att ekonomisk policy kommer i 30 års cykler och att vi nu ser slutet på en policy era och början på en ny. Vad kommer näst? Vad blir vårt alternativ till populistiska partier?

Nationalekonom Anders Ekholm, vice VD Institutet för Framtidsstudier med särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet, analyserar och kommenterar.

 

Moderator: Christina Winroth, ordförande för de Europeiska Socialdemokraterna i Stockholm.

Arrangör: PES Stockholm www.pes.eu

i samarbete med ABF-huset och Arenagruppen.


6/4 - Hur mår EU?

Evenemang arrangeras av Europa Direkt Göteborgsregionen

Tid: Torsdag 6 april, 18:00-19:30. Fri entré

Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Vi tar tempen på EU. Hur ser den ekonomiska och politiska situationen ut i Europa och hur går det för medborgarna? Storbritannien röstade för Brexit, vad har hänt sen dess och vilka utmaningar och möjligheter finns för EU, Sverige och medborgarna i framtiden?


Paneldiskussion med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef Västsvenska Handelskammaren och Daniel Naurin, professor statsvetenskap vid Oslo och Göteborgs universitet.


Moderator: Ylva Nilsson, journalist.

Vi bjuder de femtio första åhörarna på fika.

Facebook-sida


12/5 - Europaforum Småland Blekinge Halland

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa. Du kan anmäla dig fram till den 4 maj.

Mer information:

https://ec.europa.eu/sweden/events/20170512_sv