Representation i Sverige

Almedalen 2021

/sweden/file/hemsidaalmedalen2021png_svhemsida_almedalen_2021.png

Almedalen 4-7 juli 2021
copyright
Datum: 
04/07/2021 - 10:00 - 08/07/2021 - 15:00

Söndag 4 juli

Vad säger ungdomarna om EU:s framtid - Klimat, demokrati och migration?

Söndag 4 juli kl. 10.00Almedalsveckan Play på svenska

Hur ska EU:s klimatpolitik och migrationspolitik se ut och hur ska EU på bästa sätt värna demokratin och lika rättigheter? Återhämtningen efter pandemin utgör en nystart för Europeiska unionen, och är ett unikt tillfälle att engagera medborgare i en dialog kring vilket EU de vill se.  Riksdagspartiernas ungdomsförbund i debatt om EU:s framtid, för att få ta del den yngre generationens politiska åsikter och framtidsvisioner. Återhämtningen efter pandemin utgör en nystart för Europeiska unionen, och är ett unikt tillfälle att engagera medborgare i en dialog kring vilket EU de vill se, och hur det ska uppnås. Vi bjuder in riksdagspartiernas ungdomsförbund till en debatt om EU:s framtid och Sveriges roll i EU, för att få ta del av den yngre generationens politiska åsikter och framtidsvisioner. Hur ska återhämtningsfonden användas? Vilka frågor bör Sverige arbeta för? Hur ska EU:s klimatpolitik och migrationspolitik se ut och hur ska demokrati och lika rättigheter värnas? Dessa och många andra frågor diskuterar ordförandena för de politiska ungdomsförbunden. Seminariet spelades in den 10 maj som en del av firandet av Europadagen.

Medverkande:

 • Philip Botström, SSU 
 • Aida Badeli, Grön Ungdom
 • Romina Pourmokhtari, LUF
 • Ida Alterå, CUF
 • Nike Örbrink, KDU
 • Matilda Ekblad, MUF
 • Tobias Andersson, Ungsvenskarna/SD
 • Ava Rudberg, Ung vänster

Moderatorer: Göran von Sydow, SIEPS och Karin Flordal, SKR

 

Global efforts to fight the COVID-19 pandemic

Sunday 4 July 11.00 at Almedalsveckan Play in English

The COVID-19 pandemic is the biggest challenge to the global community since the 1940s. At that time, political leaders came together to forge the multilateral system. Today our aim is to overcome the COVID-19 pandemic together.
The EU and the Member States, acting together as Team Europe, have taken comprehensive action to tackle the destructive impact of the pandemic. The EU has together with its partners set up the COVAX Facility, a global initiative bringing together Governments and manufacturers to ensure COVID-19 vaccines reach those most in need. Team Europe is investing more than €2.2 billion to help secure 1.3 billion doses of vaccines for 92 low and middle-income countries by the end 2021. Does the pandemic represent an opportunity to work globally together towards better pandemic preparedness and response?

Participants:

 • Koen Doens Director-General, European Commission (INTPA)
 • Carl Bildt, WHO special envoy for the ACT-Accelerator
 • Anders Nordström, Head of the Secretariat of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response under the WHO

Moderator:

Christian Danielsson Head of Representation at European Commission Representation in Sweden

 

Måndag 5 juli

Digitala tjänster i framtiden – konsumentskydd och konkurrenskraft

Måndag 5 juli kl. 9.00 på Almedalsveckan Play  på svenska

Digitala plattformar som Google och Amazon blir allt viktigare som förmedlare av varor, tjänster och innehåll, ofta över nationsgränser. Hur kan svenska konsumenter skyddas, samtidigt som företagen får ett enhetligt regelverk för hela EU?

EU-kommissionen föreslår ny lagstiftning för digitala tjänster och digitala marknader som ska främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som användarna får bättre och mer tillförlitliga nättjänster. Dessutom ska de nya reglerna säkerställa att individer och företag inte drabbas av orättvisa villkor av de stora digitala plattformar som ses som ”grindvakter”. Vilka påverkas av lagen om digitala tjänster och digitala marknader och hur ser de på den kommande lagstiftningen?

Medverkande:

 • Kim Jørgensen, kabinettschef hos EU-kommissionens vice ordförande Margrethe Vestager som ansvarar för digitalisering   
 • Arba Kokalari, Ledamot av Europaparlamentet (M-EPP)             
 • Sara Övreby, Samhällspolitisk chef Google                                                       
 • Sinan Akdag, Digital expert på Sveriges Konsumenter 

Moderator: 

Beata Wickbom, Senior Digital Strateg

 

Premiär för vår podcast

Vårt Europa: om EU:s östliga partnerskap och förhållanden med Ryssland 

Måndag 5 juli kl. 11.00 på Almedalsveckan Play på svenska

EU-kommissionen i Sverige har nu en egen podd som heter Vårt Europa med syftet att fördjupa frågor som är aktuella på EU-nivå och som är särskilt intressanta för Sverige. Podden leds av Willy Silberstein.  

I det första avsnittet får vi höra utrikesminister Ann Linde: är pandemin globalt omvälvande eller kommer den helt enkelt att påskynda befintliga trender och den osäkerhet som redan fanns? Vad blir det nya normala? Vilken påverkan får pandemin på EU:s relationer med Ryssland och det östliga partnerskapet?

Medverkande:

 • Ann Linde, utrikesminister
 • Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Modererar gör Willy Silberstein, journalist och programledare för podden Vårt Europa.

 

Tisdag 6 juli

EU:s kamp mot organiserad brottslighet och kriminella gäng

 Tisdag 6 juli kl. 9.00 på Almedalsveckan Play på svenska

Organiserade brottsnätverk fortsätter att utvecklas och breda ut sig.  Den organiserade brottsligheten och kriminella gäng har exempelvis kunnat utnyttja den globala covid-19-pandemin och vänt hälsokrisen till en möjlighet som kan exemplifieras med nätbrottslighet, narkotikahandel, bedrägeri och människohandel.

Hur kan EU-samarbetet hjälpa till i kampen mot organiserad brottslighet och kriminella gäng, som är ett växande problem i Sverige?

Medverkande:

 • Ylva Johansson, svensk EU-kommissionären för inrikes- och säkerhetsfrågor
 • Anders Thornberg, Rikspolischef

Cecilia Garme, politiska journalist från Tidningen Vi och Dagens Samhälle modererar.

 

Crossing all of Europe by train – when is this fully a reality?

Tuesday 6 July 10.00 at Almedalsveckan Play in English

2021 is the Year of Rail in Europe. The interest in travelling by train is great in Sweden and the EU, not least for climate reasons. Against this background, there is a large demand for fast and efficient train connections within Sweden and to the continent. For the EU, increased train travel is an important part of the green transition. What does the European Commission's project to increase train travel in Europe look like? How big can the climate contribution be? And how can the EU contribute to the financing of Swedish railway projects, including improved connections to the industrially dynamic Northern Sweden?

Many Swedes want to be able to travel by train to the rest of Europe instead of flying. Where does the EU stand on liberalization/increased competition for trains in the EU? When will all- year-round night trains and rational ticket booking to the continent become a reality? And when and how can future Swedish high-speed trains be linked to the continent via the Fehmarn Belt connection?

These are issues that will be discussed at the webinar. The following speakers will participate:

 • Emma Wiesner, Member of the European Parliament, Center Party
 • Jakop Dalunde, Member of the European Parliament, Green Party
 • Kristian Schmidt, Director, responsible for rail transport, European Commission
 • Pär Helgesson, responsible for high-speed trains, Swedish State Railways
 • Björn Wiman, Culture Editor, Dagens Nyheter
 • Jessica Wennberg, CEO, Heart of Lapland

Moderator: Joakim Berg, Communications Manager, Norrtåg

 

Hållbara batterier – varför är det så viktigt?

Tisdag 6 juli kl. 11.00 på Almedalsveckan Play på svenska

Hållbara batterier stödjer utvecklingen av elfordon och möjliggör utbyggnad av förnybar energi eftersom batterierna kan lagra energi och stabilisera elnäten.

Europeiska Investeringsbanken (EIB), med stöd från EU, är med och finansierar framtidens batterisatsningar med svenska företag som Northvolt och Nilar. Northvolt håller på att bygga en gigabatterifabrik i Skellefteå. EIB stödjer också finansieringen av AB Volvos forskning och utveckling för miljövänligare fordon.

Hur miljövänliga är hållbara batterier för att minska utsläppen i transport sektorn? Hur kan energilagring bekämpa klimatförändring? Hur ser framtiden ut för användning av hållbara batterier? Hur kan Sverige och EU vara i framkant vad gäller hållbara batterier?

Medverkande:

 • Eva Hamilton, moderator, kommer att ta upp dessa viktiga frågor på seminariet. Följande personer medverkar:
 • Ibrahim Baylan, Näringsminister, Näringsdepartementet
 • Emma Nehrenheim, Hållbarhetschef, Northvolt
 • Lars Mårtensson, Direktör för miljö och innovation Volvo Trucks, AB Volvo
 • Thomas Östros, Vice ordförande, Europeiska Investeringsbanken
 • Christian Danielsson, Chef, EU-kommissionens representation i Sverige

 

Onsdag 7 juli

Climate neutrality 2050 – what does the EU climate policy mean for Sweden?

Wednesday 7 July 9.00 at Almedalsveckan Play in English

EU has decided to become the first climate neutral continent by 2050. Sweden has set its national target for climate neutrality to 2045. What do the EU’s climate target and the upcoming “Fit for 55 package” mean for Sweden? How do they influence the choice of energy sources, infrastructure investments, recovery measures and the industry’s possibilities to be in the forefront?

The speakers of this seminar are:

 • Mauro Petriccione, Director General for European Commission DG Clima
 • Johan Kuylenstierna, Chair of the Swedish Climate Policy Council
 • Nina Ekelund, Secretary General for Hagainitiativet

   

Sveriges återhämtningsplan - att göra ekonomin grönare och mer digitaliserad

Onsdag 7 juli kl. 10.00 Almedalsveckan Play på svenska

Vilka åtgärder kommer att finansieras av EU? Hur kan dessa åtgärder bidra till att göra Sveriges ekonomi grönare, mer digitaliserad och motståndskraftigare? Hur kan svenska företag få del av upphandlingen? För att få del av EU:s återhämtningsfond har Sverige i likhet med övriga medlemsländer presenterat en nationell handlingsplan.

Medverkande:

 • Max Elger, Statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet
 • Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKR
 • Jan Larsson, VD, Business Sweden
 • John Hassler, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Moderar gör Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 

Hur ser unga blivande politiker på EU:s framtid?

Onsdag 7 juli kl. 14.00 Almedalsveckan Play på svenska

Vad tycker ungdomsförbunden om EU och vad vill de se mindre eller mer av i samarbetet? Viktiga områden som kommer beröras är ungas situation under pandemin och den ökade ungdomsarbetslösheten i EU, grön omställning och demokratiunderskott. Hur säkerställer vi medborgarnas representation och bör vi bli mer integrerade som region? Vi får inte heller glömma EU:s relation till omvärlden och framförallt med länder som Belarus, Ryssland och Kina som - hur ska EU agera gentemot dessa länder?

Debatten är till för att uppmärksamma vad unga politiskt engagerade anser om EU-samarbetet och hur det avspeglar ungas engagemang för EU i stort. Det kommer också belysa ett utrikespolitiskt perspektiv på Sveriges relation till EU.

Moderator för debatten kommer vara Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Ungdomsförbunden och dess representanter:

 • Rasmus Linusson, ledamot i förbundsstyrelsen, Ung vänster
 • Philip Botström, förbundsordförande SSU
 • David Ling, språkrör Grön ungdom
 • Olle Johnsson, EU- och Utrikespolitisk talesperson LUF
 • RéKa Tolnai, förbundsordförande CUF
 • Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF
 • Carl Olehäll, internationell sekreterare KDU
 • Robin Lennartsson, internationell sekreterare Ungsvenskarna SDU

Delta live i seminariet! Mer info i Facebookeventet.