Representation i Sverige

Europahuset i Almedalen - onsdag 5/7

/sweden/file/dscn5636jpg_svdscn5636.jpg

Europahuset i Almedalen

Under onsdagen bjuder Europahuset i Almedalen in till åtta seminarier. Här kan du läsa mer om vårt program och i efterhand se inspelningar.

Datum: 
05/07/2017 - 09:00 - 16:45

 

09:00-09:45 
Tre religioner i mötet med EU – samverkan eller kollision?

Hur kan religionen bidra till ökad tolerans, integration och bättre sammanhållning i EU? Det är inte uppenbart för alla att politik och religion hör ihop men varje år håller EU ett möte för religiösa ledare för att diskutera just det. Hör religiösa ledare ur ett kristet, judiskt och muslimskt perspektiv debattera religionens betydelse för den poltiiska utvecklingen i Europa.

 • Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan
 • Aron Verständig, rabbin Judiska församlingen Stockholm,
 • Mohammad Muslim Eneborg, imam Ayshamoskén

Moderator: Johan Wullt, Chef för avdelningen för press, media och kommunikation, EU-kommissionen i Sverige

10:00-10:45
Lika lön för lika jobb i EU

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter och ett papper om en europeisk social dimension. Hur kan en social pelare bidra till ett rättvisare och ett mer inkluderande Europa?

 • Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister (S),
 • Niklas Wykman, Riksdagsledamot (M),
 • Allan Larsson, Rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker,
 • Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv,
 • Eva Nordmark, Ordförande, TCO,
 • Tomas With, Vice-ordförande, IF Metall

Moderator: Magnus Astberg, Senior ekonomisk rådgivare, EU-kommissionen i Sverige

11:00-11:45
Snurra min jord – hänger alla med i globaliseringen?

Globalisering har fått ta skulden för allt från den senaste ekonomiska krisen, till Brexit och framväxten av populistiska partier. Samtidigt har globaliseringen lett till nya marknader, tillväxt och jobbtitlar som vi inte ens visste fanns för 10 år sedan. Hur ska vi se till att globaliseringen leder till att de allra flesta EU-medborgarna får det bättre och hur kan vi hjälpa dem som ändå blir drabbade? Vad kan EU tillföra i diskussionen om globalisering?

 • Maria Åsenius, Kabinettschef hos EU:s handelskommissionär, EU-kommissionen,
 • Ann Linde, EU- och handelsminister (S),
 • Lotta Ljungqvist, VD, GE Norden,
 • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso,
 • Carl Schlyter, Riksdagsledamot (MP)

Moderator: Annika Korzinek, Chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige

12:00-12:45
Hur bidrar Sverige till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen genom offentlig upphandling?

Hållbar upphandling är ett av delmålen i Agenda 2030 och något regeringen ser som viktigt för en hållbar utveckling. Hur kan sociala krav vid upphandlingar konkret bidra till att nå målen? Och hur arbetar Sverige för ökat europeiskt ansvarstagande för mänskliga rättigheter i globala leverantörsled?

 • Inger Ek generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten,
 • Linda Scott-Jacobsson upphandlingsspecialist, Swedwatch,
 • Pauline Göthberg nationell samordnare, Nationella kansliet Hållbar Upphandling

Moderator: Klas Jansson Europaparlamentets informationskontor

13:00-13:45
Efter Brexit - vad händer med handeln mellan EU och Storbritannien?

Parallellt med förhandlingarna om Brexit diskuteras det framtida förhållandet mellan EU och Storbritannien. Hur kommer handeln att påverkas och finns det egentligen några bra alternativ post Brexit?

 • Jakop Dalunde Europaparlamentariker (MP),

 • Göran Färm tidigare Europaparlamentariker (S),

 • Andreas Hatzigeorgiou chefekonom, Stockholms Handelskammare,

 • Anneli Wengelin ämnesråd, Kommerskollegium

 • Erik Ljungberg, kommunikationsdirektör, Scania

Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentets informationskontor

14:00-14:45
The robot revolution beyond the hype, what is actually happening beyond the headlines

Could robots take over our jobs and conquer the world? We discuss the new wave of robotics and address misconceptions that can be a big hurdle for the robot revolution. We explore the real challenges and opportunities and how the EU with Horizon 2020 works to support these.

 • Per Sjöborg, founder Aptomica AB,
 • Helena Berggren, founder Visionallience AB,
 • Francesco Ferro, CEO Pal robotics
 • Joakim Rosenqvist, Marknadschef Robotics, ABB

Moderator: Johan Wullt, Chef för avdelningen för press, media och kommunikation, EU-kommissionen i Sverige

15:00-15:45
Krig, konflikt och migration - vad är EU:s roll?

Hur kan det säkerhetspolitiska läget som EU befinner sig i hanteras? Hur påverkar säkerhetsläget migrationsströmmarna och vad kan, bör och ska EU egentligen göra? EU står inför ett stort antal utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar: ett allt mer oförutsägbart ryskt agerande, osäkerhet efter valet av ny amerikansk president, kriget i Syrien, auktoritära strömningar i Turkiet, ökat antal terroristattacker och historiskt stora migrationsströmmar. Dessa utmaningar, och kanske även andra, ska vi diskutera och kommentera.

 • Christian Leffler, Vice-generalsekreterare, EU:s utrikestjänst (EEAS),
 • Annika Söder, Kabinettssekreterare, Utrikesdepartementet,
 • Sven-Olof Petersson, SIPRI,
 • Katarina Tracz, Chef, Tankesmedjan Frivärld

Moderator: Annika Korzinek, Chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige

16:00-16:45
EU:s försvar – tillsammans är vi starka, eller bara förvirrade?

EU är en ekonomisk och politisk stormakt, men långt ifrån detta på försvarsområdet. Att EU inte ska ha en armé verkar alla vara överens om – men samtidigt vill de flesta fördjupa försvarssamarbetet. Hur då? Många menar att ett fördjupat försvarssamarbete inom EU är oundvikligt med tanke på vår globala säkerhetssituation. Men hur vill vi att det ska se ut och hur ska det förenas med alliansfrihet? Ett samtal om hur väl EU:s försvarssamarbete fungerar, hur vi vill se det utvecklas och vad vi vill åstadkomma.

 • Christian Leffler, Vice-generalsekreterare, EU:s utrikestjänst EEAS,
 • Jonas Haggren, Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, Konteramiral, Försvarsmakten,
 • Karin Enström, Riksdagsledamot (M)
 • Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S) och ordförande i utrikesutskottet

Moderator: Johan Wullt, Chef för avdelningen för press, media och kommunikation, EU-kommissionen i Sverige