Representation i Sverige

Europahuset i Almedalen - tisdag 4/7

/sweden/file/dscn5603jpg_svdscn5603.jpg

Europahuset i Almedalen

Under tisdagen bjuder Europahuset i Almedalen in till sju seminarier. Här kan du läsa mer om vårt program och i efterhand se inspelningar.

Datum: 
04/07/2017 - 09:00 - 16:45

 

09:00-09:45 
Minskat drickande - vad bör och kan EU bidra med?

För drygt tio år sedan antog EU en alkoholstrategi, bl.a. med målen att skydda ungdomar och barn och förebygga alkoholrelaterade skador bland vuxna. Vad har hänt under åren som gått? Har drickandet i medlemsländerna minskat, har EU bidragit? Nu har strategin löpt ut, varför kommer det inte en ny?

 • Ewa-May Karlsson, ledamot (C), EU:s regionkommitté

 • Malin Sandquist, Chefsjurist, Systembolaget

 • Erika Danckwardt-Lillieström, Kommunikation och samhällskontakt, Sveriges Bryggerier,

 • Kalle Dramstad European Policy Officer, IOGT-NTO

10:00-10:45
The German elections – what is at stake for the EU?

2017 is seeing key European elections, one of which are the German elections in September. How could key EU issues - security and defence, EMU, migration policy – be affected by the political landscape? How will Germany work with Emmanuel Macron's France? What will Brexit imply for Germany?

 • H.E. Dr. Hans-Jürgen Heimsoeth, Germany's ambassador to Sweden

Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, Representationschef, EU-kommissionen i Sverige

11:30-12:15
Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+

Kan studentutbyten inom Europa öka känslan av europeisk gemenskap, i en tid då värdet av EU ifrågasätts? Hur får vi fler svenska studenter att delta, och vad har utbyten för potential som motvikt till ett sviktande förtroende för EU? År 2016 förblev drygt 8,5 miljoner kronor av EU-kommissionens medel till utbytesprogrammet Erasmus+ outnyttjade. Under perioden 2017-2020 ökar dessutom finansieringen från EU med 10-15 procent per år. Studentutbyten främjar internationell rörlighet och öppenhet för andra kulturer. Europa är Sveriges hemmamarknad och länderna där borde vara självklara studiedestinationer. Varför gör inte fler studenter utbyten inom Europa via Erasmus+?

 • Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet,
 • Johan Wullt, kommunikationschef vid EU-kommissionens representation i Sverige,
 • Magnus Billing, VD för Alecta och tidigare Erasmusstudent,
 • Robert Brummer, vice rektor med ansvar för internationalisering, Örebro universitet,
 • Mikael Börjesson, docent och forskare vid Uppsala universitet med fokus på den högre utbildningens internationalisering,
 • Anne-Marie Deresiewicz, student med erfarenheter av Erasmusstudier i Polen

Moderator: Alexandra Pascalidou

12:15-13:00
All inclusive eller À la carte – hur ska det europeiska samarbetet se ut?

Ska EU:s medlemsländer gå mot ett djupare samarbete i frågor om migration, ekonomi och säkerhetspolitik eller ska makten decentraliseras? Ett samtal med unga makthavare om EU:s vägval.

 • Katarina Tracz, Chef, Tankesmedjan Frivärld,
 • Noura Berrouba, styrelseledamot i European Youth Parliament (EYP),
 • Frida Wallnor, ledarskribent, Dagens Industri

Moderator: Gustaf Fritz, vice ordförande, Utrikespolitiska förbundet

14:00-14:45
Brexit — what does it mean to Ireland, Sweden and the future of the EU?

Brexit will have deep impact on all EU member states, not least Ireland and Sweden. What is the status of the Brexit process? What are the Irish and Swedish perspectives and how will European democracy be affected?

 • Pat Cox, Former President of the European Parliament
 • Ann Linde, Minister for EU Affairs and Trade
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, Head of Representation, European Commission

Moderator: Markus Bonekamp

15:00-15:45
Faktaresistens och filterbubblor – hur främjar vi det upplysta samtalet?

Faktaresistens och filterbubblor växer sig starkare. Populistiska krafter ifrågasätter forskning, lyfter fram data finansierad av särintressen och hänvisar till alternativa fakta. Utvecklingen hotar öppenhet och demokrati och i USA banade den väg för Trump. Hur hanterar Sverige och EU utmaningen?

 • Sif Johansson, Verksamhetschef, Mistras råd för evidensbaserad Miljövård (EviEM),
 • Elisabeth Ekener, Forskare, miljöstrategisk analys, KTH,
 • Jens Ergon, Vetenskapsjournalist, SVT Vetenskap,
 • Peter M. Dahlgren, doktorand, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet
 • Annika Korzinek, Chef för politiska avdelningen, EU-kommissionen i Sverige

Moderator: Johan Kuylenstierna, Chef, Stockholm Environment Institute

16:00-16:45
Everything you might not want to know about Brexit?

What is really happening in the Brexit-negotiations? Which questions does the UK prioritize in the negotiations? And what is the role of the EU Commission? This seminar is a conversation between David Cairns, the British Ambassador to Sweden, and Katarina Areskoug Mascarenhas, the Head of the EU Commission's Representation in Sweden.

 • David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige,
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, Representationschef, EU-kommissionen i Sverige