Representation i Sverige

Europahuset i Almedalen 2017 - söndag 2/7

/sweden/file/dscn5656jpg_svdscn5656.jpg

Europahuset i Almedalen

Under söndagen bjuder Europahuset i Almedalen in till sex seminarier. Här kan du läsa mer om vårt program och i efterhand se inspelningar.

Datum: 
02/07/2017 -

 

12:00-12:45
Europas framtid - hur ska EU återvinna medborgarnas förtroende?

Inför Storbritanniens utträde ur EU och debatten om unionens framtida utveckling har Europaparlamentet skisserat sin vision. Hur kan EU stärka förtroendet bland medborgarna? Fungerar det med nuvarande spelregler eller krävs nya? Hur kan beslutskraften ökas samtidigt som demokratin förbättras?

 • Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L)
 • Stig Henriksson, riksdagsledamot (V)
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Moderator: Markus Bonekamp, Europaparlamentets informationskontor

13:00-13:45
Efter valen i Frankrike – hur påverkas EU av Emmanuel Macron som president?

Emmanuel Macron understryker EU:s betydelse för Frankrike. Vad kan det innebära för EU - och Sverige - att han valts till president?  Får han tillräckligt stöd i Nationalförsamlingen för sin ambitiösa Europapolitik? Kan Tyskland och Frankrike gemensamt åstadkomma en nystart för EU?

 • Carina Gunnarson, Docent i statskunskap,Uppsala universitet,
 • Anne-Françoise Hivert, Korrespondent för franska medier i Sverige

Moderator: Jens Matthiessen, Senior ekonomisk rådgivare, EU-kommissionen i Sverige

14:00-14:45
Skatter, säkerhet och den sociala dimensionen - vad ska EU besluta om?

En av EU:s grundprinciper är att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt, enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen. Hur avgörs det om EU eller en enskild medlemsstat ska besluta i en fråga? Hur är det till exempel med skatterna, säkerhetsfrågorna och den sociala dimensionen?

 • Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker (L),
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen,
 • Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot (V)

Moderator: Klas Jansson, Europaparlamentets informationskontor

15:00-15:45
Vad hände egentligen på EU-toppmötet?

Ett seminarium som ger en direkt inblick i de frågor som diskuterades av EU:s 28 stats- och regeringschefer vid det senaste toppmötet den 22-23 juni 2017. Utgången av det franska presidentvalet, valet till det franska parlamentet och det brittiska nyvalet kommer med all säkerhet att påverka agendan.

 • Lars Danielsson, EU ambassadör, Sveriges ständiga representation i Bryssel,
 • Cecilia Wikström, europaparlamentariker (L),
 • Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)

Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, Representationschef, EU-kommissionen i Sverige

16:00-17:00
Kan Europa enas om en hållbar asyl- och migrationspolitik?

Asyl och migration är en av EU:s stora utmaningar där medlemsländerna har svårt att komma överens. Just nu behandlar EU ett stort lagstiftningspaket som ska leda fram till ett hållbart regelverk på området. Vilka är utsikterna att enas kring asyl-och migrationspolitiken? Vad betyder det för Sverige?

 • Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L),
 • Minna Ljunggren, programansvarig Fores,
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Moderator: Markus Bonekamp, Europaparlamentets informationskontor

17:00-17:45
Val till Europaparlamentet 2019 - detta vill jag uträtta under resten av mandatperioden

Om knappt två år är det dags för val till Europaparlamentet. Vilka har de stora frågorna varit hittills under mandatperioden och vad står på dagordningen under tiden som återstår? Vad tycker de svenska ledamöterna?  Vad är viktigast för dem och hur arbetar de för att nå dit de vill?

 • Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker (M)

Moderator: Markus Bonekamp, Europaparlamentets informationskontor