Representation i Sverige

Sveriges roll i EU:s fördjupade försvars- och säkerhetssamarbete

/sweden/file/copyofsverigesrollieusfordjupadeforsvars-ochsakerhetssamarbetepng_svcopy_of_sveriges_roll_i_eu_s_fordjupade_forsvars-_och_sakerhetssamarbete.png

Sveriges roll i EU:s fördjupade försvars- och säkerhetssamarbete
copyright

Välkommen till ett webbinarium med Försvarsminister Peter Hultqvist den 25 februari kl. 16.00-17.00  

Datum: 
25/02/2021 - 16:00

Under de senaste åren har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarssamarbete. Ingen europeisk stat kan på egen hand möta alla dagens allvarliga och komplexa säkerhetspolitiska utmaningar eller få genomslag som global aktör. I detta webbinarium kommer vi att diskutera vilken politisk inriktning EU:s säkerhets- och försvarssamarbete bör ta och vilken roll Sveriges ser sig ha i detta (den så kallade ”EU:s strategiska kompass”). Områden som dessutom kommer att tas upp för diskussion är till exempel utvecklingen av EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) och EU:s försvarsfond.

Program

Välkomsthälsningar:
Annicka Engblom,
ordförande för Atlantkommittén och Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige

Inledningsanförande: 
Peter Hultqvist (S), Sveriges försvarsminister

Paneldeltagare:
Pål Jonson (M), Ordförande riksdagens försvarsutskott
Timo Pesonen, Generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för försvarsindustri och rymdfrågor (GD Defis)
Anna Wieslander, Nordeuropachef för Atlantic Council
Christian Leffler, tidigare biträdande chef för EU:s utrikestjänst

Samtalet modereras av Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Seminariet samarrangeras av Svenska Atlantkommittén och EU-kommissionens representation i Sverige och livesänds på EU-kommissionens facebooksida, Atlantkommitténs facebooksida och på YouTube.

 

Datum: 25 februari 2021

Tid: kl. 16.00 – 17.15