Representation i Sverige

Framtidens digitala finansmarknad

/sweden/file/digitalfinanceoutreacpng_svdigitalfinanceoutreac.png

Digital Finance Outreach 2020

EU-kommissionen, Swedish FinTech Association och Svenska Bankföreningen bjuder in till ett öppet webinarium om framtiden för digital finans och fintech inom EU.

Datum: 
29/05/2020 - 10:00 - 11:30

EU-kommissionen kommer under hösten 2020 att presentera en ny strategi inom området Digital Finance. Som ett led i detta arbete har EU-kommissionen publicerat en nu pågående konsultation Digital Finance Strategy for Europe - FinTech Action Plan. Konsultationen ger olika marknadsaktörer och användare en möjlighet att lämna sin syn på vad som behövs för att främja digitala finansiella tjänster.
 
EU-kommissionen, Swedish FinTech Association och Svenska Bankföreningen bjuder in till ett öppet webinarium om framtiden för digital finans och fintech inom EU, för att presentera konsultationen samt ge möjlighet till diskussion.

På seminariet berättar EU-kommissionen om arbetet inom digital finans, om konsultationen och om kommissionens kommande strategi inom området. Inbjudna experter diskuterar i ett panelsamtal om utmaningar och möjligheter inom den digitaliserade finansmarknaden. 
 
 
Tid: 29 maj,  klockan 10.00-11.30
Plats: Via Livestorm, Registrera ditt deltagande via: 
https://app.livestorm.co/european-commission/digital-finance-outreach-sweden
 
Agenda:
10.00 Värdarna för seminariet hälsar välkomna

  • Magnus Astberg, ekonomisk rådgivare EU-kommissionen i Sverige
  • Louise Grabo, generalsekreterare, Swedish Fintech Association
  • Henrik Bergman, avdelningschef Finansiell infrastruktur, Svenska Bankföreningen

10.15 Presentation om EU-kommissionens arbete med ”Digital Finance”

  • Mattias Levin, biträdande enhetschef DGFISMA, EU-kommissionen

10.40 Paneldiskussion om framtidens digitala finansmarknad

  • Erika Eliasson, ordförande för Swedish Fintech Association
  • Johan Rosén, operativ chef risker, Swedbank
  • Kristian Gårder, CTO stora företag och institutioner, SEB

Moderator: Niklas Arvidsson, Forskare på KTH
                           
11.15 Frågor från publiken
11.30 Avslut
 
Varmt välkomna!