Representation i Sverige

EU och demokratin – mitt i coronakrisen

/sweden/file/20200514-semjpg-0_sv20200514-sem.jpg

Andreas Norlén, Göran von Sydow, Katarina Areskoug Mascarenhas

Hur påverkar coronakrisen demokratin i EU och i Sverige? Se och hör riksdagens talman Andreas Norlén och Göran von Sydow, direktör för Sieps.

Datum: 
14/05/2020 - 10:30

Vi befinner oss mitt i en pandemi, vilket inte bara påverkar vår hälsa och ekonomi, utan även vår demokrati.

Hur påverkar coronakrisen demokratin i EU och i Sverige? Vad ser vi för möjligheter och risker när regeringar tar snabba beslut för att hantera en krissituation?

Vår demokrati påverkas och förändras ständigt, även i tider när vi inte är i en kris. 2020 har Sverige varit medlem i EU i 25 år - hur har det påverkat vår demokrati och hur riksdagen arbetar?

Runt dessa frågeställningar diskuterar riksdagens talman Andreas Norlén och Göran von Sydow, direktör för Svenska Institutet för Europastudier (Sieps).

Seminariet arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och modereras av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation. Seminariet är ett digitalt seminarium – dvs. genomförs utan publik.

Se seminariet live via SVT Forum och på vår Facebooksida https://www.facebook.com/EUkommissionen/live.

Datum: Torsdagen den 14 maj

Tid: Kl. 10.30-11.15