Representation i Sverige

Frukostseminarium om EU-kommissionens ekonomiska rekommendationer till Sverige

/sweden/file/carolinaromare-flagofsweden-1758jpg_svcarolina_romare-flag_of_sweden-1758.jpg

Sveriges flagga

EU-kommissionen presenterade den 5 juni sina landspecifika rekommendationer för Sverige. Rekommendationerna bygger på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser som publicerades i en landrapport i februari. Liksom tidigare handlar en rekommendation om riskerna kopplade till hushållens höga skuldsättning. Nytt för i år är en rekommendation om investeringar, i utbildning och kompetens samt att fortsätta att investera i hållbara transporter, samt i forskning och innovation. Slutligen finns i år även en rekommendation om penningtvätt och att säkerställa ändamålsenlig tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt.

Datum: 
12/06/2019 - 08:15 - 09:15

Årets rekommendationer presenteras av Benjamin Angel, direktör, DG ECFIN, EU-kommissionen och kommenteras av:

  • Elin Olsson, statssekreterare, finansdepartementet,
  • Erik Thedéen, Finansinspektionen
  • Anders Knape, SKL,
  • Tim Brooks, Tillväxtverket,
  • Kristin Magnusson Bernard, Nordea och
  • Robert Boije, SBAB.

Datum: Onsdagen den 12 juni
Tid:Kl. 8.15-9.15 (Vi bjuder på kaffe och frukostsmörgås från kl. 7.45)
Plats:Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm

Anmälan: https://europa.eu/!vr48bM senast den 10 juni

Seminariet hålls på engelska

Välkommen!

För mer information om EU-kommissionens analys av Sveriges ekonomiska utmaningar:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-sweden_en.pdf

EU-kommissionens rekommendation för Sverige 2019:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-sweden_en.pdf