Representation i Sverige

EU och nationalstatens återkomst - Bokseminarium i Malmö

/sweden/file/20190313-mmo-talarejpg_sv20190313-mmo-talare.jpg

Gunnar Hökmark (M), Heléne Fritzon (S) och Katarina Areskog Mascharenhas
.

I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur tendenser till ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i det egna medlemslandet växer sig starkare. Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och ifrågasätter till och med EU:s grundläggande värderingar. Euroskeptiska och nationalistiska partier mobiliserar inför Europaparlamentsvalet i maj och för första gången någonsin förväntas ett land lämna EU. 2019 ser därför ut att bli ett avgörande år för det europeiska samarbetet.

Datum: 
13/03/2019 - 13:00

Moderator: Pernilla Ström
Plats: Malmö Börshus
Tid: Onsdagen den 13 mars

PROGRAM

13.00 Öppningsanförande

Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

13.10 EU-året 2019 - vad väntar runt hörnet?

Katarina Areskoug Mascarenhas, Chef för EUkommissionens representation i Sverige

13.30 EU en union mer än någonsin

Gunnar Hökmark, delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet

14.00 Forskarpanel 1: EU i nationalstatens grepp

Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet?

Medverkande:

  • Cécile Brokelind, professor i handelsrätt vid Lunds universitet,
  • Tino Sanandaji, doktor i nationalekonomi vid Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och
  • Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

15.00 Kaffepaus

15.30 Forskarpanel 2: Kan ökad flexibilitet stärka det europeiska samarbetet?

Hur ser maktfördelningen ut mellan EU och medlemsländerna och vilken möjlighet har dessa att utforma politik som gagnar EU:s medborgare?

Medverkande:

  • Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet,
  • Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och
  • Andreas Moberg, docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet

16.30 Visioner för Europa

  • Heléne Fritzon, socialdemokraternas toppkandidat i valet till EU-parlamentet.

Avslutning

  • Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

Anmälan:

Anmäl dig till seminariet på http://tiny.cc/europaperspektiv2019. Sista dag för anmälan är 8 mars. Seminariet är avgiftsfritt och samtliga deltagare får ett exemplar av årsboken EU och nationalstatens återkomst. Boken kan även köpas via bokhandeln eller direkt från Santérus förlag.