Representation i Sverige

100 dagar kvar till EU-valet – hearing med de politiska partierna

/sweden/file/robert-ruggiero-1139624-unsplashjpg_svrobert-ruggiero-1139624-unsplash.jpg

Vilken väg?
copyright Robert Ruggiero - Unsplash

OBS! Ändrad lokal!

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då röstar vi fram de partier och företrädare som ska representera Sverige. Men vet vi vilken politik som de olika partierna vill föra på EU-nivå?

100 dagar före valet, den 15 februari, bjuder EU-kommissionen i Sverige tillsammans med tankesmedjorna Arena Idé, Fores och Timbro in till en utfrågning av de politiska partierna.

Datum: 
15/02/2019 - 12:00 - 13:30

Den 26 maj hålls val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett viktigt val eftersom många samhällsfrågor endast kan lösas i samarbete med andra länder. En tredjedel av alla nya svenska lagar har sitt ursprung i EU-samarbetet. EU är också ekonomiskt viktigt för Sverige eftersom tvåtredjedelar av all svensk export går till EU:s inre marknad och många företag drar nytta av EU:s frihandelsavtal med övriga världen. EU utgör världens största inre marknad med ett gemensamt regelverk för varor, tjänster, kapital och personer.

Tankesmedjorna Arena Idé, Fores, Timbro vill tillsammans med EU-kommissionen bidra till att de olika partiernas EU-politik bättre lyfts fram i samhällsdebatten inför Europaparlamentsvalet och bjuder därför in partierna för att lägga fram sina EU-visioner och debattera utvecklingen på EU-nivå av ett antal centrala ämnesområden – arbetsmarknadsfrågor, klimatpolitiken och den inre marknaden.

Datum: fredagen den 15 februari

Tid: kl. 12.00 – 13.30 (registrering och lunchmacka från kl. 11.30)

Plats: Kongresshallen i Folkets Hus vid Norra Bantorget, Stockholm

Partierna företräds av:

 • Jakop Dalunde (MP),
 • Fredrick Federley (C),
 • Evin Incir (S),
 • Peter Lundgren (SD),
 • Fredrik Malm (L),
 • Sara Skyttedal (KD),
 • Stina Svenssson (FI),
 • Jörgen Warborn (M) och
 • Rikard Warlenius (V) .

Moderatorer:

 • Lisa Pelling, Arena Idé,
 • Mattias Goldmann, Fores,
 • Emanuel Örtengren, Timbro,
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen

Anmälan: https://ec.europa.eu/sweden/event-registration/event-9_sv

Seminariet kommer att hållas på svenska och sändas live via vår Facebooksida för dem som inte kan vara på plats https://www.facebook.com/EUkommissionen/

Välkommen!

/sweden/file/4organisationerjpg_sv4organisationer.jpg

EU-kommissionen, Arena Idé, Fores, Timbro
copyright