Representation i Sverige

EU:s utbildningsöversikt 2018

/sweden/file/edumonitor2018jpg_svedumonitor2018.jpg

EU:s utbildningsöversikt 2018
copyright EU

Utbildningsdepartementet och EU-kommissionen bjuder in till ett seminarium i samband med lanseringen av kommissionens årliga utbildningsöversikt. Översikten, som i år har ett särskilt fokus på demokrati- och medborgarskapsfrågor inom utbildningsväsendet, presenteras av representanter för EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur. Forskare och representanter för svenska myndigheter inom området, samt statssekreterare Erik Nilsson, kommer att kommentera resultaten och övriga deltagare ges möjlighet att ställa frågor och delta i samtalet.

Seminariet kommer delvis att hållas på svenska och delvis på engelska.

Datum: 
22/10/2018 - 13:00 - 16:00

Program

Del 1 (engelska)

13.00 – 13.10 Välkommen

  • Johan Lycke, enhetschef, Utbildningsdepartementet

13.10 – 14.35 Presentation av EU-kommissionens utbildningsöversikt 2018

  • Mónika Képe-Holmberg, biträdande enhetschef, och
  • Bartek Lessaer, handläggare, båda EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur

Kommentarer från svenskt perspektiv

  • Erik Amnå, professor i statskunskap, Örebro universitet
  • Ellen Almgren, undervisningsråd, Skolverket

14.35 – 14.50 Kaffepaus

Del 2 (svenska)

14.50 – 16.00 Paneldiskussion: demokrati- och medborgarskapsfrågor – framtida utvecklingsområden

  • Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
  • Ellen Almgren, undervisningsråd, Skolverket
  • Jessica Hintze, koordinator Erasmus+, UHR
  • Liene Ledaine, bitr. NA-direktör Erasmus+, MUCF
  • Eva Åström, utvärderingsansvarig, Folkbildningsrådet

Utbildningsöversikten bygger på en stor mängd kvantitativa och kvalitativa uppgifter, bland annat statistik från Eurostat,  studier från OECD  och analyser av utbildningssystemen från Eurydicenätverket. Den utgör därmed en tillförlitlig och aktuell informationskälla för jämförelser mellan de 28 EU-länderna. De 28 landrapporter som ingår i utbildningsöversikten bygger på de senaste kvantitativa och kvalitativa uppgifterna. I rapporterna utvärderar EU-kommissionen politiska åtgärder och granskar orsaker till bristande jämlikhet och insatser för att främja inkludering mot bakgrund av Pisaresultat  och uppgifter om skolavhopp och förskoleverksamhet. Landrapporterna visar också hur mycket länderna investerar i utbildningen och vad de gör för att modernisera skola, högre utbildning och yrkes- och vuxenutbildning.

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_sv

Anmälan:

Senast onsdag 17 oktober till linda.gustavsson@regeringskansliet.se.
Giltig legitimation krävs för inpassering.