Representation i Sverige

Språk och integration – Översättning och tolkning i samhällets tjänst

/sweden/file/41shutterstock123421609-eurozoneflagonspeakingbubble0jpg_sv4.1shutterstock_123421609-euro_zone_flag_on_speaking_bubble_0.jpg

Hur ter sig en migrants språkliga väg in i det svenska samhället? Hur kan vi i Sverige bättre utnyttja de språkliga resurser och den språkliga kompetens som finns – i Sverige och EU? Under seminariet diskuterar berörda aktörer i samhället det ökande behov av tolkning, översättning och yrkesspråksundervisning som migrationen för med sig. Det blir tematiska samtal under ledning av moderatorn Patrik Hadenius och vittnesmål från migranter om deras språkresa in i det svenska samhället.

Seminariet är fullbokat men det finns möjlighet att följa presentationerna via webben.

Datum: 
22/11/2016 - 08:30 - 17:00

Seminarium för språkföretag, beställare av språkliga tjänster, utbildare, arbetsgivare samt tolkar och översättare.

Preliminärt program:

08.30–09.00

Registrering

 

09.00–09.05

Välkommen

Maria Sjöström Gisslén (EU-kommissionen)

09.05–09.15

Moderatorn har ordet

Patrik Hadenius (Språktidningen och Forskning & Framsteg)

09.15-09.30

DG Interpretation's perspective on community service interpretation. Possible cross-fertilization?

Paule Kekeh (EU-kommissionen)

09.30–10.00

Fika

 

10.00–10.15

Min språkresa 1

Abdulaziz Deno, researcher och lärare

10.15–10.30

Maskinöversättning (MT@EC, ELRC)

Anna Sågvall Hein (Uppsala universitet)

10.30–11.15

Tema: Språklig integration med teknikens hjälp – hur gör myndigheter?

Anna Sågvall Hein (Uppsala universitet)
Björn Olofsson (SFÖ)
Filippa Schaber (Polismyndigheten)
Suzan Larsson (Migrationsverket)

11.15–12.00

Tema: Språklig integration och yrkesspråk – vikten av terminologi

Henrik Nilsson (TNC)
Riina Heikkilä (Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen)
Sam Yildirim (Länsstyrelsen i Stockholms län)

12.00–13.00

Lunchbuffé

 

13.00–13.45

Tema: Språklig integration i Sverige och EU – idéer och strategier

Erik Nilsson (Utbildningsdepartementet)
Annika Korzinek (EU-kommissionens representation i Sverige)
Anders Uddfors (Språkföretagen) 

13.45–14.45

Tema: Språklig integration och tolkutbildning

Ingrid Almqvist (TÖI)
Elisabet Tiselius (TÖI)
Britt-Inger Stoltz (Myndigheten för yrkeshögskolan)

14.45–15.00

Handbok för asyltolkar

Ursula Stachl-Peier (Universität Graz)

15.00–15.30

Fika

 

15.30–15.45

SLL:s Tolkportal

Raz State (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting)

15.45–16.30

Tema: Språklig integration och kvalitetssäkring

Ingemar Strandvik (EU-kommissionen)
Ivett G. Larsson (Kammarkollegiet)
Raz State (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting)
Christian Öhlin (Migrationsverket)

16.30–16.45

Min språkresa 2

Mirela Chelcea, ingenjör

16.45–16.55

Slutsatser

Patrik Hadenius

16.55–17.00

Avslutning

Maria Sjöström Gisslén (EU-kommissionen)
Mats Larsson (TÖI)
Henrik Nilsson (TNC)
Jaan Sule
Pär-Olof Hjorth
Jan Fernström

(Med reservation för ändringar)

 

Seminariet är nu fullbokat men du är välkommen att följa webbsändningen här: http://bit.ly/2968nao

Seminariet anordnas av EU-kommissionen i samarbete med Terminologicentrum TNC och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).