Representation i Sverige

22/11 Digital Day - Plattformsekonomin: Hur vi säkerställer en digital inre marknad på lika villkor

/sweden/file/plattformsekonomibildhemsidapng_svplattformsekonomi_bild_hemsida.png

Plattformsekonomi

Plattformsekonomin: Hur vi säkerställer en digital inre marknad på lika villkor

Tid: Fredagen den 22 november 2019 kl. 09:00–10:30 (frukost från kl. 8:15)

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2 * Obligatoriskt - mandatory

 

/sweden/file/digitalidaglogopng_svdigitalidag_logo.png

Digital Idag