Representation i Sverige

Förslagsinfordran ED-SE-2020

EU-kommissionen inleder via sin representation i Sverige en förslagsinfordran för att välja parter som kan fungera som EUROPA DIREKT-kontor under åren 2021-2025.

EUROPA DIREKT verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Genom sin verksamhet sprider EUROPA DIREKT information som gör det möjligt för människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i den europeiska demokratiska processen.

EUROPA DIREKT ska utföra följande uppgifter:

  • Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten
  • Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare
  • Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå
  • Uppgift 4: EU i skolan
  • Uppgift 5: Främja regionala nätverk av nätverk

Godkända sökande kommer att benämnas samarbetsparter till EU-kommissionen och Europaparlamentet, och kommer att ingå ett ramavtal om partnerskap med EU-kommissionens representation i Sverige fr.o.m. den 1 maj 2021 t.o.m. den 31 december 2025.


Viktig information i korthet

  • Årligt bidrag för 2022-2025: 45 600 EUR
  • Bidrag för 2021 (8 månader): 30 400 EUR
  • Extra engångsbidrag 2021 för ett evenemang för marknadsföring av EUROPA DIREKT: 4 800 EUR
  • Medfinansiering från värdorganisationen: ingen fast procentsats
  • Sista ansökningsdag: 15 oktober 2020, kl. 17.00 CET

EU-kommissionens representation i Sverige förväntas finansiera 15 förslag.


Handlingar

Sökande bör besöka https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-se-2020 och följa förfarandet för inlämnande av förslag.


Kontaktuppgifter

Som sökande måste du läsa alla dokument i förslagsinfordran inklusive:

Om du inte hittar svaret på din fråga i de handlingar som finns tillgängliga kan du också kontakta oss via:

Frågor accepteras endast skriftligen till den e-postadress som anges ovan, senast den 8 oktober 2020. Observera att inga frågor kommer att besvaras via telefon.