Representation i Sverige

Utbildning

Erasmus+

Lärare och studerande från Sverige kan undervisa, studera utomlands samt samarbeta över gränserna genom särskilda EU-finansierade program. Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder. Erasmus+ har också något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag.

Du ansöker via programmet Erasmus+.

I Sverige är det Universitets- och Högskolerådet, UHR, som hanterar Erasmus+. Mer information finns på www.utbyten.se

Elev- och lärarhörnan

Läromedel och spel om EU

Elev- och lärarhörnan

Här hittar du spel, tävlingar och aktivitetsböcker som hjälper dig att upptäcka EU på ett kul sätt, i skolan eller hemma. Det finns något för alla åldrar. Här finns också information om att studera eller jobba som volontär utomlands.

Skolambassadörer för EU

EU-kommissionen i Sverige arrangerar tillsammans med UHR och Europaparlamentet en utbildning för lärare och skolledare med europaintress. En skolambassadör för EU inspirerar och stöttar kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. 

Utbildningen till skolambassadör är ett erbjudande och en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen.

Vi vänder oss i första hand till lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser. Du går en kostnadsfri utbildning som innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+.

Ansökan för 2020 är öppen från den 10 oktober  till den 10 december 2019.