Representation i Sverige

Förslagsinfordran COMM/STO/ED/2018-2020: Urval av parter som kan fungera som Europa direkt-informationskontor i Sverige (2018–2020)

/sweden/file/40edlogo1jpg_sv(4.0)_ed_logo1.jpg

Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar en förslagsinfordran i syfte att välja ut parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2018–2020. Utvalda sökande beviljas ett verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att utföra en rad kommunikationsrelaterade uppgifter.

08/06/2017

Syftet med denna förslagsinfordran är att skapa ett nätverk av Europa direkt-kontor som ska förmedla information och främja diskussion om EU-frågor som är relevanta för allmänheten på lokal och regional nivå samt samarbeta med andra informationsnätverk och kontaktpunkter på EU-nivå eller lokal nivå.


Handlingar

Förslagsinfordran COMM/STO/ED/2018-2020

Bilagor VI och VII är inte relevanta inom ramen för denna förslagsinfordran


Frågor och Svar

Slutlig version: 25 augusti 2017

 


Viktig information i korthet

Lägsta årliga verksamhetsbidrag: 25 200 euro

Högsta årliga verksamhetsbidrag: 27 720 euro

Tidsfrist för frågor och klargöranden: 25 augusti 2017, kl. 12.00

Sista ansökningsdag: 8 september 2017, kl. 12.00