Representation i Sverige

Förslagsinfordran COMM/STO/ED/2018-2020/REG: Ytterligare urval av parter som kan fungera som Europa direkt-informationskontor i Sverige (2018–2020)

/sweden/file/40edlogo1jpg_sv(4.0)_ed_logo1.jpg

Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar en ny förslagsinfordran i syfte att välja ut ytterligare parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2018–2020. Utvalda sökande beviljas ett verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att utföra en rad kommunikationsrelaterade uppgifter.

07/03/2018

Syftet med denna förslagsinfordran är att skapa ett nätverk av Europa direkt-kontor som ska förmedla information och främja diskussion om EU-frågor som är relevanta för allmänheten på lokal och regional nivå samt samarbeta med andra informationsnätverk och kontaktpunkter på EU-nivå eller lokal nivå.

För att uppnå en optimal geografisk täckning i Sverige publicerar Europeiska kommissionens representation i Sverige en ny förslagsinfordran i de län som för närvarande inte representeras av ett Europa direkt-kontor.

Följande urval grundas på klassificeringen för NUTS nivå 3 med undantag av de län i vilka ett Europa direkt-kontor redan finns.

Endast organ som ligger i följande län kan lämna in förslag till denna förslagsinfordran:

- SE121 Uppsala län

- SE122 Södermanlands län

- SE123 Östergötlands län

- SE124 Örebro län

- SE125 Västmanlands län

- SE212 Kronobergs län

- SE213 Kalmar län

- SE214 Gotlands län

- SE311 Värmlands län

- SE312 Dalarnas län

- SE321 Västernorrlands län

- SE322 Jämtlands län


Handlingar

Ladda ner: Förslagsinfordran COMM/STO/ED/2018-2020/REG

Bilagor VI och VII är inte relevanta inom ramen för denna förslagsinfordran


Frågor och Svar

Här kommer vi att publicera alla frågor och svar angående förslagsinfordran.

Vi rekommenderar sökande att läsa de frågor och svar som publicerades inom ramen av föregående förslagsinfordran:

COMM/STO/ED/2018-2020 - Q&A (augusti 2017)

 


Viktig information i korthet

Lägsta årliga verksamhetsbidrag: 25 200 euro (proportionellt minskat till 12 600 euro för 2018)

Högsta årliga verksamhetsbidrag: 27 720 euro

Medfinansiering från värdorganisationen: ingen fast procentsats

Tidsfrist för frågor och klargöranden: 23 april 2018, kl. 16.00

Sista ansökningsdag: 7 maj 2018, kl. 16.00