Representation i Sverige

Svenskar i EU-institutionerna

Sveriges EU-kommissionär

Ylva Johansson

Ylva Johansson är sedan 1 december 2019 kommissionär med ansvar för bland annat migration och inrikes frågor

EU-kommissionen

Allt som allt arbetar 530 svenskar för den Europeiska kommissionen. De utgör 1,6% av kommissionens totala bemanning (2019).

Europaparlamentet

Sverige har 20 representanter i Europaparlamentet.

Regionkommittén

Sverige har 12 representanter i Regionkommittén. Varje representant har en suppleant.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Sverige har 12 representanter i EESK.

Europeiska revisionsrätten

Sveriges representant i den Europeiska revisionsrätten är Eva Lindström.

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen)

Sveriges representant vid EU-domstolen (ej att förväxla med Europadomstolen) är sedan 7 oktober 2019 Nils Wahl.