Representation i Sverige

Jobba för EU

/sweden/file/eu-flagga_svEU-flagga

EU-flagga
copyright

Hur många svenskar jobbar för EU, hur söker man till institutionerna och vilka möjligheter finns det att göra praktik? Här samlar vi information och länkar,

Fler svenskar till EU:s institutioner 

Under de år Sverige har varit medlem i EU har många svenskar arbetat inom EU:s förvaltning och en stor del av dessa kommer under de kommande åren att gå i pension samtidigt som det idag är alltför få unga som söker sig till EU-jobben.  
 
EU-kommissionen har cirka 33 000 anställda och det skulle behövas ytterligare drygt 350 svenskar för att Sverige ska vara representerat utifrån vårt lands storlek i EU. Det är viktigt att det finns en jämn representation från alla medlemsstater i EU-kommissionen för att kunna skapa en värdegrund som speglar alla medborgare.  
 
Regeringen har skrivit ett brev till EU-kommissionen med en förfrågan om riktade uttagningsprov till svenskar. För ett par år sedan utformade regeringen en ny plan för att locka fler unga till EU:s förvaltning. Målet med planen är att fler svenskar inom olika organisationer, akademin och näringslivet ska söka till uttagsproven och att de som bli antagna ska tillträda en tjänst i en EU-insitution. Regeringen vill även öka andelen svenskar som blir direktrekryterade till EU:s förvaltning.  
Regeringens strategi om att öka andelen svenskar i EU  
Lediga tjänster inom EU på regeringens hemsida 
DN:s artikel om att det behövs fler svenskar till EU:s institutioner    

Så söker du jobb för EU 

För att arbeta i EU:s institutioner krävs normalt sett ett uttagningsprov, men det finns även andra möjligheter till EU-jobb. Det finns tre kategorier av anställd personal: fast anställda, kontraktsanställda och tillfälligt anställda. EPSO är EU:s rekryteringsbyrå som ordnar uttagningsprov och UHR, svenska Universitets- och högskolerådet, hjälper till med stöd för dem som ska göra uttagningsproven eftersom testerna kan vara komplicerade och utmanande. UHR:s nyhetsbrev informerar om lediga tjänster och praktikplatser. Flera tusen unga människor får möjlighet att göra praktik varje år i EU och samtligt få utveckla sina personliga och yrkesmässiga erfarenheter. 
 
En annan möjlighet är att via sin arbetsgivare i Sverige få ett tidsbegränsat kontrakt som så kallad nationell expert. Därutöver finns möjligheten att jobba på någon av de EU-byråer som finns runt om i EU, vilka är rättsligt oberoende enheter skilda från EU:s institutioner, exempelvis den europeiska hälsomyndigheten ECDC i Stockholm. Dessa byråer erbjuder möjlighet till både arbete (kontrakt och korttidsanställningar) och betald praktik.  
Allt du behöver veta om uttagningsprov (EPSO)
Lediga jobb på EPSO:s hemsida 
Lediga EU-jobb och praktikmöjligheter (UHR)  
Lyckas med din ansökan om EU-praktik  (UHR)

Så söker du praktik hos EU 

Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige (obetald) 
Praktik på EU-kommissionens representation i Sverige innebär att du får bistå i det omväxlande dagliga arbetet med aktuella frågor såsom klimat, handelspolitik och återhämtningsplanen. För att ansöka om praktiken krävs en relevant högskoleutbildning med CSN finansiering samt goda kunskaper i svenska och engelska. Därutöver krävs det att du har goda kunskaper i MS Office paketet och sociala medier men framförallt ett intresse för EU-frågor och svensk politik. Den kandidat som blir antagen kommer att få en handledare.
Sista ansökningsdagen är 31 mars  
 

BlueBook-praktik på EU-kommissionen (betald) 

BlueBook är en betald praktik som pågår under fem månader där ersättningen ligger på 1 000 euro per månad. Grundkraven för att kunna söka BlueBook praktik är mycket goda kunskaper i minst två språk (nivå C1/C2), varav minst ett av dessa är engelska, franska eller tyska, liksom ett annat av de 24 EU-språken, samt en avslutad universitets- eller högskoleutbildning om minst 3 år. Om du redan har praktiserat eller arbetat mer än sex veckor vid en EU-institution eller en EU-byrå kan du inte söka en EU-praktik. Det går att ansöka två gånger per år.  
Nästa ansökningstillfälle öppnar i juli 2021 för att göra praktik i mars 2022 

Europaparlamentet Ansök 
Europeiska rådets generalsekretariat Ansök senast 15 mars  
EU-domstolen Ansök senast 15 april 
Europeiska ombudsmannen Ansök senast 31 mars   
Europeiska regionkommittén Ansök senast 31 mars 

Bli studentambassadör för EU

Är du mellan 16 till 26 år och är intresserad av att dela erfarenheter och kunskap med hundratals andra unga från Europa kan du bli studentambassadör för EU. Att vara studentambassadör för EU innebär att du ingår i ett stort nätverk som kopplar samman ungdomar från EU:s medlems- och grannländer med ett gemensamt syfte att lyfta kunskapen och diskussionen om EU i unionen och dess grannländer. Som ambassadör får du vara med och anordna seminarier, göra presentationer och samtidigt få möjlighet att utveckla dina personliga egenskaper i en internationell atmosfär.  
Bli studentambassadör för EU 

Fast anställning och kontraktsanställning

Som medborgare i ett EU-land kan du söka jobb vid EU-institutionerna.

EU:s institutioner har över 40 000 anställda – främst i EU, men även i övriga världen.

Först måste du i allmänhet göra ett uttagningsprov. Proven anordnas centralt av EU:s rekryteringsbyrå EPSO på uppdrag av följande institutioner:

Vissa institutioner rekryterar sin personal själva:

Tillfällig anställning

Det finns också tillfälliga tjänster vid EU:s olika institutioner, byråer och organ.

Du kan vända dig direkt till de enskilda EU-byråerna för att få information om lediga jobb. 

Bemanningsföretag

EU-kommissionen kan också anställa sekreterare på korttidskontrakt via bemanningsföretag.