Representation i Sverige

Om EU

Bakgrund

EU är ett unikt ekonomiskt och politiskt samarbete mellan 28 demokratier i Europa. EU bildades 1958 som Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) av sex länder: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

EU bygger på rättsstatsprincipen – allt som EU gör utgår från fördrag som alla medlemsländer enats om på frivillig och demokratisk väg.

År 1993 ändrades namnet till Europeiska unionen, eller EU.

EU:s politikområden

EU-institutionerna

EU har en unik struktur. Medlemsländernas stats- och regeringschefer lägger fast de breda prioriteringarna vid sina toppmöten, medan besluten fattas av EU:s olika institutioner. De tre viktigaste är

EU har också en egen diplomatkår – Europeiska utrikestjänsten (EEAS).

Läs mer om EU-institutionerna

Besök EU:s olika institutioner

EU-länderna

EU har nu 28 medlemsländer sedan Kroatien
blev medlem i juli 2013. 

Läs mer om nuvarande och blivande EU-länder

Fakta och siffror om EU