Representation i Sverige

Kontakta oss

På EU-kommissionen i Sverige arbetar runt tjugo personer. Vill du kontakta oss i ett ärende som någon av oss ansvarar för hittar du våra uppgifter här nedan.

Representationens växel
Telefonnummer: 08-562 444 11
(måndag till fredag kl. 08.30-18.00)
Faxnummer: 08-562 444 12
Besöksadress: Regeringsgatan 65
Postadress: Box 7323, 103 90 Stockholm
E-post: comm-rep-se@ec.europa.eu

Har du frågor om EU? Kontakta Europa Direkt som är en informationstjänst för allmänheten:

  • Gå in på Europa Direkt eller
  • ring gratis 00 800 6 7 8 9 10 11 eller det alternativa numret 08-562 444 88

Ledning

Christian Danielsson
Chef för representationen
08-562 444 22
0739-315431
christian.danielsson@ec.europa.eu

Christian Danielsson

Högupplösta pressbilder Christian Danielsson:

Ana Minda
Assistent till chefen för representationen
08-562 444 23
ana.minda@ec.europa.eu

Avdelningen för politisk och ekonomisk rapportering

Annika Wäppling Korzinek
Chef för avdelningen för politisk och ekonomisk rapportering
08-562 444 26
annika.korzinek@ec.europa.eu

Jens Matthiessen
Ekonomisk rådgivare
08-562 444 09
jens.matthiessen@ec.europa.eu

Magnus Astberg
Ekonomisk rådgivare
08-562 444 25
magnus.astberg@ec.europa.eu

Veronica Mihai
Assistent, politisk rapportering och kommunikation
08-562 444 28
veronica.mihai@ec.europa.eu

Avdelningen för press, media och informationsnätverk

Maria Blässar
Chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk
0739-315430
maria.blassar@ec.europa.eu

Nikolaos Tsiamis
Europa Direkt-nätverkssamordnare
08-562 444 03
nikolaos.tsiamis@ec.europa.eu

Karin Carlsson
Assistent, media och kommunikation
08-562 444 24
karin.carlsson@ec.europa.eu

Jeanette Kjellser Dinelli
Assistent, press
08-562 444 02
jeanette.kjellser-dinelli@ec.europa.eu

Lena Kraft
Assistent, press
08-562 444 02
lena.kraft@ec.europa.eu

Avdelningen för kommunikation

Therese Domisch
Chef för avdelningen för kommunikation
08-562 444 29
therese.domisch@ec.europa.eu

Jorun Boklöv
Sociala medier, webb, skolkontakter
08-562 444 04
jorun.bokloev@ec.europa.eu

Karin Björk Landh
Projektledare för kommunikationsaktiviteter
08-562 444 32
karin.landh@ec.europa.eu

Sofia Stolpe
Assistent, kommunikation
08-562 444 27
sofia.stolpe@ec.europa.eu

GD Översättnings lokalkontor

Lena Olofsson-Piras
Språklig handläggare
08-562 444 05
lena.olofsson-piras@ec.europa.eu

Avdelningen för administration

Angelica Rossi
Chef för administrativa avdelningen
08-562 444 21
angelica.rossi@ec.europa.eu

Valerie Blackwood-Cope
Redovisningsassistent
08-562 444 42
valerie.blackwood-cope@ec.europa.eu

Lidia Trepteanu
Ekonomiassistent
08-562 444 34
lidia.trepteanu@ec.europa.eu

Rodrigo Froufe Ramos
Chaufför
08-562 444 37
rodrigo.froufe-ramos@ec.europa.eu