Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/christiandanielssonlau71341ppjpg_svchristian_danielsson_lau7134_1_pp.jpg

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
copyright Europeiska unionen 2020

Kära EU-intresserade,

De katastrofala översvämningarna i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Österrike är skräckinjagande påminnelser om konsekvenserna av klimatförändringen. Allvaret förstärks ytterligare av den för säsongen extrema hettan i allt från Sibirien till västra Nordamerika som fört med sig förfärande skogsbränder. Kort sagt, om vi inte vidtar kraftåtgärder mot klimatförändringen riskerar vi fortsatta mycket allvarliga och frekventa extremväder och naturkatastrofer. Mot den bakgrunden så var EU-kommissionens ambitiösa klimatpaket, ’Fit for 55’, från förra veckan viktigt.

/sweden/file/214747477101588568382078005207954145297702890npng_sv214747477_10158856838207800_5207954145297702890_n.png

Klimatåtgärder Fit for 55

Vårt mål är att EU ska bli världens första klimatneutrala region till 2050. Ett delmål är att vi 2030 ska ha minskat våra utsläpp med 55% jämfört med 1990.

Alla sektorer i EU:s ekonomi har en roll när det gäller att att nå klimatmålen på ett rättvist, kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.