Representation i Sverige

Start

Nyheter
Svensk flagga
27/02/2019

Sveriges ekonomi är stark, men obalanser på bostadsmarknaden kvarstår med bl.a. bostadsbrist och en hög skuldsättning i hushållen som följd. Åtgärder mot dessa obalanser skulle göra den svenska ekonomin mer motståndskraftig säger EU-kommissionen i sin senaste rapport om Sverige och framtidens utmaningar.

EU-UK
22/02/2019

Utan ett utträdesavtal – som skulle omfatta en övergångsperiod till och med 2020 med möjlighet till förlängning – kommer Storbritannien att i tullhänseende behandlas som ett icke-EU-land från och med den 30 mars 2019.

Därför måste företagen i EU redan nu förbereda sig inför det brittiska utträdet, om de inte redan gjort det.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

  • … ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
  • … ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
  • … ni transporterar varor via Storbritannien.
Evenemang
event20190306

Välkomna den 26 mars till ett seminarium i Europahuset med bl.a. EU-minister Hans Dahlgren om dessa frågor som är mer aktuella än någonsin. Brexit, migrationsströmmar, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Datum:
  • 26/03/2019
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm

Vad är EU:s sociala pelare och varför har den tillkommit? Vilken är dess politiska betydelse? Vilken roll ska EU ha i frågor om sysselsättning och socialpolitik? Påverkas den svenska arbetsmarknadsmodellen av EU:s sociala pelare?

Datum:
  • 27/03/2019
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 (plan 2), Stockholm