Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/envbiodiversitytwcgatisslukakarikaturalvforeuenv1jpg_svenv_biodiversity_twc_gatis_sluka_karikaturalv_for_eu_env_1.jpg

"Gatis Šļūka @KarikaturaLv for @EU_ENV "
copyright Gatis Šļūka @KarikaturaLv for @EU_ENV

I dag antar EU-kommissionen en omfattande ny strategi för biologisk mångfald för att ge naturen större plats i våra liv, och strategin ”från jord till bord” för ett rättvist, sunt och miljövänligt livsmedelssystem. De två strategierna förstärker varandra och förenar naturen, jordbrukare, företag och konsumenter i ett gemensamt arbete för en konkurrenskraftig och hållbar framtid.

/sweden/file/europeansemesterspring2020png_sveuropean_semester_spring2020.png

Ekonomiska rekommendationer våren 2020

I dag publiceras EU-kommissionens landspecifika rekommendationer för den ekonomiska politiken i EU 2020 och 2021. Rekommendationerna fokuserar på de mest akuta utmaningarna till följd av coronapandemin och en nystart för hållbar tillväxt. Målen är att på kort sikt minska de allvarliga samhällsekonomiska följderna av pandemin, och att medellång sikt uppnå en hållbar tillväxt för alla, som underlättar den gröna och digitala omställningen.
 

Evenemang

/sweden/file/digitalfinanceoutreacpng_svdigitalfinanceoutreac.png

Digital Finance Outreach 2020

EU-kommissionen, Swedish FinTech Association och Svenska Bankföreningen bjuder in till ett öppet webinarium om framtiden för digital finans och fintech inom EU.

Datum: 
29/05/2020