Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/aeuropedirect-fondbleujpg_sva.europedirect-fondbleu.jpg

ED

EU-kommissionen inleder via sin representation i Sverige en förslagsinfordran för att välja parter som kan fungera som EUROPA DIREKT-kontor under åren 2021-2025.

OBS! På grund av ett tekniskt problem som orsakade otillgänglighet på portalen för finansiering och anbud skjuts tidsfristen för inlämnande av förslag till tisdagen den 20 oktober kl. 17.00 CET.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Förra fredagen var jag inbjuden till det klimatpolitiska rådet. Vi hade ett givande samtal om just klimatförändringen och vad som måste göras för att motverka den. Utmaningarna är stora och det ställer krav på en verklig omställning i allt ifrån den enskildes konsumtion till allmänna energi- och transportsystem. Jag redogjorde för vad som händer på europeisk nivå där den gröna given och i synnerhet klimatfrågan intagit en central plats. Det tar sig uttryck i den politiska viljeyttring som EU:s stats- och regeringschefer samlats kring i det Europeiska rådet. Det tar sig också uttryck i EU-kommissionens arbete där åtgärder mot klimatförändringen är en prioritet för alla politikområden. Ett betydelsefullt instrument är den av kommissionen föreslagna klimatlagen som fastställer att EU skall vara klimatneutralt 2050.