Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/15734515078b41f6ae958kjpg_sv15734515078_b41f6ae958_k.jpg

Syriska flyktingar i Suruc, Turkiet
(c) European Union/ECHO/Caroline Gluck

"Inga pengar från EU:s flyktingsfacilitet hamnar i den turkiska statsbudgeten i den mening att turkiska regeringen eller myndigheter kan bestämma om hur de ska användas.

I vissa begränsade fall (7 av flyktingsfacilitetens 125 projekt) ersätter dock EU kostnader som turkiska myndigheter haft för sjukvård eller utbildning för syriska flyktingar, men dessa grundar sig då på projekt som beslutats och kontrolleras från början till slut av EU:s medlemsländer och institutioner – inte av den turkiska regeringen”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

/sweden/file/capturexpng_svcapturex.png

Utbildningsöversikten 2019

I går publicerades EU-kommissionens utbildningsöversikt 2019. I utbildningsöversikten ingår en jämförelse mellan de olika länderna och 28 landsrapporter.

Evenemang

/sweden/file/ibrahim-rifath-oaphds2yegq-unsplashjpg_svibrahim-rifath-oaphds2yegq-unsplash.jpg

revision
Copyright Ibrahim Rifath/Unsplash

EU:s budget granskas varje år av Europeiska revisionsrätten. I det här seminariet diskuteras revisionsförklaringen och även långtidsbudgeten för 2021-2027.

Datum: 
24/10/2019

/sweden/file/eurojust-logofullcolor-rgbpng_sveurojust-logo_fullcolor-rgb.png

Eurojust logo
.

I takt med den ökande internationaliseringen och digitaliseringen av grov brottslighet, ökar även behovet av rättsligt och kriminalpolitiskt samarbete över gränserna i Europa. Operativa åklagare spelar en viktig roll i detta. I komplexa brottsutredningar behöver de snabbt komma i kontakt med varandra över landsgränserna. Eurojust, ett samarbetsorgan för operativa åklagare med säte i Haag i Nederländerna, spelar en central och praktisk roll i detta arbete. Åklagare från samtliga EU-länder, inklusive tre svenska åklagare, är permanent stationerade vid Eurojust. En svensk eurojuståklagare är stationerad i Stockholm. Under 2018 hjälpte de operativa åklagare från både Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten till i över 230 utredningar av olika typer av grova, komplicerade brott.

Datum: 
25/10/2019