Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,

Det europeiska samarbetet grundar sig på ett samspel mellan medlemsländerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen. Alla tre har sina respektive roller. Viktigt är också samspelet med och lyhördheten för de olika intressen i medlemsländerna som påverkas när olika beslut fattas. Ytterst gäller det att, givet de politiska ambitionerna, få det slutliga beslutet rätt så att det uppfyller de uppställda målen. Önskade liksom oönskade konsekvenser måste därför komma upp i förberedelserna och det är också därför som EU-kommissionen fäster stor vikt vid konsultationer och konsekvensbedömningar i arbetet med initiativ och beslut.
 

/sweden/file/p042374-327286jpg_svp042374-327286.jpg

Helena Dalli, jämställdhetskommissionär
copyright Europeiska unionen 2020

I dag, 25 november,  uppmärksammar vi den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det är en viktig dag, eftersom vi fortfarande har en lång väg kvar mot ett tryggt samhälle och trygga hem för kvinnorna i Europa. Sverige har gått i täten för att erkänna betydelsen av kvinnors rättigheter, och har även drivit på starkt för frågan på internationell nivå.

Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen djupt rotat i könsstereotyper och ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det förekommer i alla länder, kulturer och samhällsgrupper och är oberoende av socioekonomisk status.

Evenemang

/sweden/file/transatlantiska-relationer-0_svTransatlantiska relationer

Transatlantiska relationer
Foto: Kristian Pohl, Canva, EU-kommissionen

Välkommen till vårt webbinarium den 9 december kl 09.00-10.00 med utrikesminister Ann Linde och Carl Bildt.

Datum: 
09/12/2020

/sweden/file/viablecitieshemsidapng_svviable_cities_hemsida.png

Viable cities 11 december
copyright

Viable Cities and the European Commission are proud to invite you to our third European Viable Cities Day on December 11th 2020 in connection to the Nobel Day. The focus this year is on accelerating climate transition in cities through new forms of investments in research, innovation and implementation for impact. This is part of the Swedish work in line with the EU mission Climate neutral cities by and for citizens.

Datum: 
11/12/2020