Representation i Sverige

Start

Nyheter
President Juncker
18/07/2018

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) har hållit sitt löfte att mobilisera 315 miljarder euro i investeringar genom investeringsplanen för Europa, Junckerplanen.

water
06/07/2018

Inget av EU:s handelsavtal tvingar länder att privatisera eller avreglera offentliga tjänster, vare sig på lokal eller nationell nivå. Det gäller även avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan som för alla andra avtal. Avtalstexten innehåller en specifik skrivning som säkerställer denna rätt.