Representation i Sverige

Start

Nyheter
Ny ansökningsomgång för projekt - Europeiska solidaritetskåren
10/08/2018

EU-kommissionen uppmanar intresserade att lägga fram förslag till projekt inom Europeiska solidaritetskåren. Totalt har 44 miljoner euro avsatts ur EU-budgeten för de projekt som väljs ut. I projekten kan ungdomar både i och utanför Europa delta.

Detta är den första i en rad ansökningsomgångar som gör det möjligt för minst 100 000 ungdomar att delta i solidaritetskårens verksamhet fram till slutet av 2020.

Brandsläckning i Sverige sommaren 2018
07/08/2018

Tack vare EU:s civilskyddsmekanism mobiliserades över 360 personer för brandbekämpning, 7 flygplan, 6 helikoptrar och 67 fordon under tre veckor i juli och augusti för att hjälpa Sverige med att bekämpa skogsbränder utan motstycke.

Det är det europeiska civilskyddets största insats mot skogsbränder under det senaste decenniet, och den största insatsen mot skogsbränder totalt räknat i personal. Insatsen omfattade 815 flygtimmar och 8 822 vattenbombningar.