Representation i Sverige

Start

Nyheter

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Förra fredagen var jag inbjuden till det klimatpolitiska rådet. Vi hade ett givande samtal om just klimatförändringen och vad som måste göras för att motverka den. Utmaningarna är stora och det ställer krav på en verklig omställning i allt ifrån den enskildes konsumtion till allmänna energi- och transportsystem. Jag redogjorde för vad som händer på europeisk nivå där den gröna given och i synnerhet klimatfrågan intagit en central plats. Det tar sig uttryck i den politiska viljeyttring som EU:s stats- och regeringschefer samlats kring i det Europeiska rådet. Det tar sig också uttryck i EU-kommissionens arbete där åtgärder mot klimatförändringen är en prioritet för alla politikområden. Ett betydelsefullt instrument är den av kommissionen föreslagna klimatlagen som fastställer att EU skall vara klimatneutralt 2050.

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Hösten är här. Vi ser det i naturen där färgerna nu allt mer går emot gyllene och brunt och vi känner det i temperaturen som steg för steg sjunker mot nollstrecket. Jag har alltid trivts under hösten. Det är en förändringens tid och så är det förvisso också i det europeiska arbetet.

Evenemang

/sweden/file/untitleddesign2png_svuntitled_design_2.png

Ylva Johansson
copyright

Välkommen till ett webbinarium med EU-kommissionär Ylva Johansson den 3 november kl 09.00-10.00 om EU:s framtida migrationspolitik.

Datum: 
03/11/2020