Representació a Barcelona

Garantia Juvenil

La garantia juvenil és una iniciativa de la Comissió Europea per lluitar contra l'atur juvenil i garantir que tots els joves menors de 25 anys inscrits als serveis d'ocupació rebin una oferta concreta i de qualitat en el termini de 4 mesos després d'haver acabat la formació o de la darrera feina.

L'oferta pot consistir en una feina, un període de pràctiques, formació o un curs en un centre d'ensenyament; i s'ha d'adaptar a les necessitats i situacions individuals de cada jove.

Tots els Estats membres de la UE van donar suport a la garantia juvenil a l'abril del 2013. Aquí podeu veure les recomanacions del Consell.

Els joves catalans que vulguin adherir-se a la Garantia Juvenil ho han de fer a través de la Generalitat de Catalunya. Els joves balears han d'adreçar-se al govern de les Illes Balears.

Aquí hi trobareu més informació sobre la garantia juvenil de la UE.