Representació a Barcelona

ERASMUS +

Des del seu naixement, al 1987, el programa Erasmus ha ajudat gairebé 9 milions de joves europeus a obrir nous horitzons.  El 2014 la Comissió Europea va llançar l'Erasmus+, dotat amb 14.7000 milions d'euros per al període 2014-2020, i que ofereix noves oportunitats en matèria d'educació, formació, joventut i esport.  El programa Erasmus+  va més enllà dels intercanvis universitaris, tot seguit us detallem algunes de les opcions que ofereix.

Darrera el programa Erasmus hi ha centenars d'històries. Aquí n'hem recollit algunes

Estudiar fora

Copyright EU

Erasmus+ ofereix als joves l'oportunitat d'estudiar entre tres i dotze mesos en una universitat d'un altre país de la UE o d'algun altre dels 5 països associats al programa. Per als estudiants suposa una ocasió única per millorar la seva formació i les seves possibilitats de trobar feina i començar una bona carrera professional. També els permet desenvolupar aspectes de la seva personalitat i potenciar la seva integració i participació en la societat.

Més informació

Erasmus pràctiques

Copyright EU

Amb el programa Erasmus+ els estudiants d'ensenyament superior poden fer un període de pràctiques de dos a dotze mesos a l'estranger en empreses o organitzacions públiques. Les pràctiques es poden realitzar durant els estudis o l'any següent d'haver-los finalitzat.

Més informació

Març: Crèdits per a estudiants de màster

Copyright: EUEl programa Erasmus+ fiança préstecs de baix cost amb condicions molt favorables perquè els estudiants de màster puguin estudiar en altres països europeus. Els estudiants que vulguin fer un màster complet a l'estranger poden demanar un préstec de fins a 12.000 euros per passar un any acadèmic fora o de fins a 18.000 euros per passar-n'hi dos.

Més informació

Abril: Oportunitats per a professors

Copyright EUEl programa Erasmus+ també ofereix oportunitats de mobilitat per al personal –docent i no docent- dels centres d'ensenyament, de formació professional i d'organitzacions juvenils. Per a ells suposa una ocasió única per millorar les seves competències, capacitar-se per modernitzar els seus centres d'ensenyament i recollir propostes d'altres sistemes, polítiques i pràctiques educatives.

Més informació

Maig: Programes de voluntariat

Copyright EUEl Servei de Voluntariat Europeu ofereix una oportunitat ideal perquè els joves puguin desenvolupar les seves capacitats col·laborant en la feina diària de diverses organitzacions que es dediquin a l'assistència social, a la protecció del medi ambient o a la cultura, entre d'altres. En definitiva, una oportunitat perquè els joves compromesos entre els 17 i els 30 anys puguin demostrar el seu compromís social i treballar donant suport a tota mena de causes dins o fora de la Unió Europea.

Més informació

Juny: Càtedra Jean Monnet

Copyright EU

Erasmus+ finança el programa especial Jean Monnet creat per potenciar l'ensenyament, la recerca i la reflexió en matèria d'integració europea. Tots els centres d'ensenyament superior –siguin o no europeus- poden demanar aquest ajut i, així, introduir la dimensió Europea en les institucions d'educació superior. La càtedra és ostentada per un sol professor que haurà d'impartir un mínim de 90 hores lectives per curs acadèmic.

Més informació

Juliol: Esport

Copyright EUEl programa Erasmus + ajuda les associacions transnacionals d'organitzacions i federacions esportives per fomentar l'activitat física i l'esport de base. L'objectiu és trobar solucions comunes als problemes més greus als quals  ha de fer front el sector com ara el dopatge, el racisme o la desigualtat de gènere.

Més informació

Agost: cursos d'idiomes

Copyright EU

Parlar bé l'idioma del país on es fa l'intercanvi és un requisit clau per aprofitar al màxim l'estada a l'estranger. El programa Erasmus+ ofereix la possibilitat de millorar els coneixements de llengua dels estudiants d'ensenyament superior, voluntaris, estudiants de formació professional o personal dels centres d'ensenyament que facin una estada a l'estranger. A través d'una aplicació online aquells que estiguin a punt de començar la seva aventura poden avaluar els seus coneixements d'idioma i gaudir de cursos de llengua online durant la seva estada a fora.

Més informació

Setembre: Erasmus per a estudiants de FP

Copyright EU

La possibilitat de traslladar-se a l'estranger pot ajudar els joves que fan formació professional a adquirir les competències que necessiten en un mercat de treball tan competitiu com el d'avui en dia. Els estudiants de segon cicle de formació professional poden passar una temporada de dues setmanes a un any fent pràctiques en una empresa, una ONG, una administració pública o un centre de formació professional a l'estranger.

Més informació

Octubre: Intercanvis juvenils

Copyright EU

Els intercanvis juvenils ajuden els joves a adquirir nous coneixements com ara saber gestionar un projecte o tenir la capacitat de treballar en equip. Durant vint-i-un dies els joves d'entre 13 i 30 anys poden dur a terme un seguit d'activitats fora del seu entorn escolar i en un altre Estat de la Unió Europea o fins i tot fora de la UE.

Més informació

Novembre: e- Twinning

Copyright EU

Malgrat que el programa Erasmus + té la voluntat de potenciar la mobilitat a Europa, hi ha molts estudiants que mai faran un intercanvi o estudiaran en un altre país o que mai tindran un professor que hagi fet una estada fora. Perquè la cooperació entre centres pugui arribar al màxim d'alumnes possible, el programa  e-Twinning permet que els centres escolars de diferents països europeus puguin col·laborar en línia i que els professors comparteixin eines i material didàctic i creïn xarxes amb els seus companys fora de les fronteres del seu Estat. Tant professors com alumnes es poden beneficiar d'aquests intercanvis virtuals.

Més informació

Desembre: Erasmus fora d'Europa

Copyright EU

El programa Erasmus + també concedeix beques a un cert nombre d'estudiants europeus que vulguin estudiar fora d'Europa i als estudiants d'altres parts del món que vulguin venir a estudiar aquí. D'aquesta manera es reforcen els vincles i s'estimula la cooperació entre institucions educatives de diferents punts del planeta.

Més informació

Impacte del programa Erasmus

Segons un estudi sobre l’impacte del programa Erasmus+publicat el 2014, hi ha vora un milió de «nadons Erasmus» nascuts de parelles de diferents països europeus que es van conèixer durant la seva estada a l’estranger. En aquest vídeo descobrireu la història d’una igualadina i un berlinès que es van conèixer mentre feien un Erasmus a Suècia i actualment són parella i han tingut un fill.

/spain/barcelona/file/hist%C3%B2riesue-la-mireia-en-jacob-i-en-max-una-fam%C3%ADlia-erasmus-0_ca#HistòriesUE: la Mireia, en Jacob i en Max, una família 'Erasmus'