Representació a Barcelona

Els teus drets

Drets dels passatgers i passatgeres

Milions de persones realitzen desplaçaments en avió, tren, vaixell i autobús durant les vacances a Europa. En cas d'imprevistos en el viatge, com ara denegació d'embarcament, gran retard, cancel·lació o pèrdua d'equipatge, la legislació europea estableix unes indemnitzacions a les què tenen dret els passatgers i passatgeres, independentment del mitjà de transport que utilitzin, així com un seguit d'obligacions per a les companyies en matèria d'informació i assistència durant el viatge

Drets dels passatgers d'avió

Re-open EU

Vols viatjar per Europa aquest estiu? la pàgina web re-openEU  t'ofereix informació actualitzada perquè puguis moure't de manera segura per Europa. Informa't sobre les condicions sanitàries i de salut en cada estat membre, dels serveis i equipaments turístics dels quals podràs gaudir o si hi ha alguna zona sota confinament.

AVIÓ

Els drets als passatgers aeris s'apliquen si:

 • El teu vol es realitza dins de la UE tant si està operat per una companyia aèria de la UE o de fora
 • Si el teu vol arriba a la UE des de fora de la UE i està operat per una companyia aèria de la UE
 • Si el teu vol surt de la UE cap a un país fora de la UE tant si està operat per una companyia de dins o e fora de la UE.

Els drets dels passatgers s'estenen a tots els països de la Unió Europea, incloses Guadalupe, la Guaiana Francesa, la Martinica, la Reunió, Mayotte, Sant Martí (les Antilles franceses) les Azores, Madeira i les Illes Canàries a més d'Islàndia, Noruega i Suïssa. No s'inclouen les illes Feroe, les Illes del Canal ni la Illa de Man.

En qualsevol dels casos següents, la companyia t'ha d'informar sobre els teus drets.

/spain/barcelona/file/fitxadretsaviopng-1_cafitxa_dretsavio.png

fitxa dretsavio
copyright

Cal tenir en compte

 • La companyia no està obligada a indemnitzar-te si el retard és a causa de circumstàncies excepcionals. En quins casos parlem de circumstàncies excepcionals?
 • On i a qui has de reclamar?
 • Els reemborsament dels bitllets no utilitzats s'haurà de fer efectiu en un termini màxim de set dies des del moment de la reclamació
 • Aquí trobaràs més informació sobre els drets dels passatgers aeris
 • Si vols consultar el Reglament europeu sobre els drets dels passatgers aeris, pots fer-ho aquí

TREN

/spain/barcelona/file/fitxadretstrenpng_cafitxa_dretstren.png

fitxa_dretstren
copyright

Cal tenir en compte

 • Aquests drets s'apliquen als passatgers de tots els trajectes internacionals en ferrocarril dins de la UE. Les compensacions econòmiques hauran de ser satisfetes per les companyies ferroviàries llevat que aquestes puguin demostrar que l'incident va ser degut a causes extraordinàries.

 • On i a qui has de reclamar?

 • Aquí trobaràs més informació sobre els drets dels passatgers de tren


VAIXELL

/spain/barcelona/file/fitxadretsvaixellpng-1_cafitxadretsvaixell.png

fitxadretsvaixell
copyright

Cal tenir en compte


AUTOBÚS O AUTOCAR

/spain/barcelona/file/fitxadretsautocarpng_cafitxa_dretsautocar.png

fitxa_dretsautocar
copyright

Cal tenir en compte


PERSONES AMB DISCAPACITAT O MOBILITAT REDUÏDA

Sota la legislació de la UE, les persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda estan protegides davant qualsevol tipus de discriminació durant la reserva o l'embarcament. En el cas dels desplaçaments en avió, tenen dret a rebre assistència als aeroports (a la sortida, a la tornada i en trànsit), i a bord dels avions. En el cas dels trens, tenen dret a rebre informació sobre les condicions d'accessibilitat en trens i estacions, i a rebre l'assistència necessària. Per facilitar aquesta, és recomanable notificar amb anterioritat a les companyies responsables les necessitats requerides.

Més informació sobre els drets dels passatgers i passatgeres amb discapacitat o amb mobilitat reduïda


A QUI HAIG DE RECLAMAR ELS MEUS DRETS?

Viatges amb avió

Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia aèria responsable. Poden fer-ho utilitzant aquest imprès. Si en un termini de dos mesos la companyia no ha contestat o si  la resposta no és satisfactòria, es pot fer una reclamació davant de l'organisme nacional competent en aviació civil. En el cas d'Espanya és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. La reclamació s'ha de fer, en principi, al país on ha tingut lloc l'incident.

Si no estàs d'acord amb la resposta que t'ha donat la companyia també pots sotmetre la teva reclamació a un procediment extrajudicial o a una entitat de resolució alternativa de litigis (RAL). Si vas comprar el teu vol per internet pots presentar la reclamació a través de la plataforma de resolució de conflictes en línia. Per poder recórrer a aquests mecanismes cal ser resident a la UE.

També pots dirigir-te al Centre Europeu del Consumidor més proper per rebre ajuda i assessorament sobre els problemes relacionats amb els drets dels passatgers aeris.

Finalment, pots recórrer als tribunals del país on està registrada la companyia aèria.

Viatges amb tren

Les persones afectades s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia ferroviària o al gerent de l'estació. Si la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent de l'Estat membre. En el cas d'Espanya, aquesta és el Ministeri de Foment.

Viatges amb vaixell

Si creus que no s'han respectat els teus drets pots reclamar-ho al transportista en un termini de dos mesos. Aquest tindrà un mes per fer notificar la recepció de la reclamació i dos mesos per donar una resposta definitiva. Si la resposta no et satisfà pots posar-te en contacte amb l'organisme nacional competent

Viatges amb autobús o autocar

Els passatgers s'han d'adreçar en primer lloc a la companyia d'autobusos. Si la resposta no és satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant de l'autoritat competent de l'Estat membre. En el cas d'Espanya, és el Ministeri de Foment.


QUINES CIRCUMSTÀNCIES SÓN EXCEPCIONALS?

Les circumstàncies excepcionals poden provocar cancel·lacions o retards. Es poden considerar circumstàncies excepcionals: decisions sobre la gestió del trànsit aeri, inestabilitat política, condicions meteorològiques extremes o riscos per la seguretat.

Situacions que no es consideren circumstàncies excepcionals:

 • La majoria dels problemes tècnics observats durant el manteniment dels avions o provocats per falta de manteniment.
 • La col·lisió d'un avió amb una escaleta mòbil de l'embarcament
 • L'impacte d'aus.

Si una companyia al·ludeix circumstàncies excepcionals ha d'explicar-les clarament. Les companyies no estan obligades a pagar una indemnització en cas de cancel·lació o retard si poden demostrar que han estat provocades per circumstàncies excepcionals que no podien haver-se evitat prenent totes les mesures necessàries. Sitacions com les vagues de personal o les condicions meteorològiques són sovint al·legades com a situació excepcional per part de les companyies aèries. En aquest casos, cal analitzar de manera particular cada situació per determinar si es tracta, efectivament, d'una situació excepcional i imprevisible durant la qual la companyia ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar el retard o cancel·lació.  


ALTRES DRETS DELS CIUTADANS EUROPEUS

Els ciutadans de de qualsevol país de la UE són ciutadans de la UE. Com a tals, la legislació de la UE els atorga un seguit de drets, com ara el de desplaçar-se amb llibertat arreu d'Europa per viure-hi, treballar-hi o estudiar-hi. Consulta'ls en aquesta pàgina