Representació a Barcelona

La UE respon

/spain/barcelona/file/rcebwebimatges716x15011jpg_carceb_web_imatges716x15011.jpg

Quins són els meus drets com a ciutadà o ciutadana de la UE?

La noció de ciutadania europea va quedar recollida al Tractat de Maastricht el 1992, que reconeix i garanteix un seguit de drets comuns a tots els ciutadans de la UE. Alhora, l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa va donar caràcter jurídic vinculant a la Carta Europea de Drets Fonamentals. Entre aquests drets hi figura la llibertat de moviment i de residència en qualsevol dels Estats membres, el dret de treballar en igualtat de condicions arreu de la Unió, la protecció diplomàtica o el dret de presentar una reclamació al Parlament o de dirigir-se al Defensor del Poble Europeu. El web La teva Europa ofereix informació útil sobre l'aplicació d'aquests drets i consells per a ciutadans i empreses a l'hora de viure, treballar, estudiar, viatjar o desenvolupar activitats arreu de la UE.

Quan i com puc recórrer al Defensor del Poble Europeu?

Qualsevol ciutadà de la UE o resident en un dels seus Estats membres té dret a adreçar-se al Defensor del Poble Europeu, presentar-hi una queixa i demanar la seva intervenció. També poden fer-ho les empreses, associacions o d'altres entitats amb seu al territori de la Unió.

El Defensor del Poble Europeu té la funció de protegir i assessorar els ciutadans davant de qualsevol cas de mala administració per part de les institucions o els organismes de la UE. Per tant, s'hi pot presentar una queixa sempre que es consideri que hi ha hagut una actuació errònia o deficient d'alguna de les institucions o organismes de la UE.

Hi ha dues vies per fer-ho.

Defensor del Poble Europeu
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR-67001 Strasbourg Cedex
França

Com puc presentar una queixa, una denúncia o fer una petició a les institucions europees?

La UE ofereix diverses vies per tramitar queixes, denúncies i peticions relacionades amb la política o la legislació europea, en funció del tema que es tracti.

Per denunciar l'incompliment d'una normativa europea

La Comissió Europea posa a l'abast dels ciutadans el formulari de denúncia (disponible en les 24 llengües oficials) per incompliment del Dret comunitari. Amb aquest formulari es pot denunciar davant la Comissió Europea una actuació, una mesura o una omissió d'un Estat membre que es consideri que va en contra de la normativa europea o que representa una aplicació incorrecta del Dret comunitari.

L'ús del formulari no és obligatori. La denúncia també es pot fer amb un escrit que inclogui les dades del denunciat i el denunciant, a més de la informació necessària sobre els fets denunciats i la disposició del Dret comunitari que s'estaria incomplint.

El formulari o l'escrit de denúncia es pot enviar a:

Comissió Europea
Secretaria General
B-1049 Brussel·les

La denúncia també es pot presentar en qualsevol de les Representacions de la Comissió Europea als Estats membres O enviar per e-mail a: SG-PLAINTES@ec.europa.eu

Per presentar una petició al Parlament Europeu

Qualsevol ciutadà o resident de la UE pot presentar, individualment o en grup, una petició al Parlament Europeu sobre un tema que afecti algun dels àmbits d'activitat de la Unió. Les empreses, organitzacions o associacions amb seu a la UE també poden exercir aquest dret de petició.

Una petició pot consistir en una queixa, una sol·licitud o una observació relativa a l'aplicació del Dret comunitari; o pot ser una crida perquè el Parlament Europeu tracti i prengui posició en un afer determinat.

El Portal de Peticions del Parlament Europeu conté tota la informació i els formularis per a presentar una petició davant d'aquesta institució. 

Per presentar una reclamació en l'àmbit del consum transfronterer

Els consumidors europeus han de gaudir dels mateixos drets tant si adquireixen béns o serveis al seu país com si ho fan en un altre Estat membre. Davant d'un problema de consum que tingui un abast trasnfronterer, el Centre Europeu del Consumidor a Espanya ofereix assessorament i gestiona la tramitació de queixes i denúncies. A la secció 'Cómo reclamar' hi ha les instruccions per presentar una reclamació

Tinc dret a adreçar-me en català a les institucions europees?

Sí, en el cas de la Comissió Europea, el Defensor del Poble Europeu, el Comitè de les Regions i aquelles institucions i organismes de la UE que han signat acords bilaterals amb Espanya per permetre l'ús del català en el seu contacte amb els ciutadans. Això vol dir que qualsevol ciutadà es pot adreçar en català o en la resta de llengües cooficials espanyoles a aquestes institucions. Podeu obtenir més informació a la secció el català a la UE.

Com puc posar-me en contacte amb la Comissió Europea?

Tots els ciutadans de la Unió Europea poden contactar directament el president de la Comissió o qualsevol dels membres del col·legi de comissaris i tenen el dret d'obtenir una resposta. Per escriure a la Comissió Europea només cal adreçar una carta amb el nom del president o del comissari a l'adreça:

European Commission
B-1049 Bruxelles
Belgique

A més a més a la pàgina web de la Comissió hi trobareu la informació de contacte de la presidenta i els comissaris. 

També podeu consultar el directori oficial del personal de les institucions europees: EU who is who 

On puc trobar una directiva europea en concret, un reglament o algun altre text jurídic de la UE?

Al portal Eur-lex. Aquest portal ofereix accés directe i gratuït a tota la legislació de la UE, en 24 llengües. S'hi poden trobar tots els tractats, els acords internacionals, directives, reglaments, acords i la resta de legislació i jurisprudència europea. S'hi poden consultar tant els textos aprovats, com la legislació que actualment és en preparació. També dóna accés al Diari Oficial de la UE.

El portal N-lex és un projecte per aplegar la legislació de tots els estats membres.

Tinc problemes per viure, estudiar, treballar o obrir un negoci en un altre país de la UE. Què puc fer?

Davant de problemes com ara el reconeixement de titulacions i qualificacions professionals, l'accés a l'educació, els permisos de residència i de treball, la matriculació de vehicles o la lliure circulació de bens i serveis, la millor via és la xarxa SOLVIT dedicada a la resolució de problemes relacionats amb el mercat interior. El personal de SOLVIT atén les peticions de ciutadans, empreses o empresaris que tenen problemes amb el compliment de la legislació europea, i actua davant de les administracions implicades per trobar una solució.

També es pot accedir al Servei d'Orientació als Ciutadans, on s'ofereix assessorament sobre quins són els drets com a ciutadà europeu i quina és la manera d'exercir-los davant de qualsevol problema.

Si és un cas que afecta a la protecció dels consumidors, la millor via és dirigir-se a algun dels centres de la xarxa de Centres Europeus del Consumidor

Vull estudiar o fer pràctiques en un altre país de la UE. Quines possibilitats hi ha?

El programa Erasmus plus de la Unió Europea ofereix un ampli ventall de possibilitats perquè els joves puguin estudiar, formar-se, fer pràctiques o un voluntariat en un altre país de la Unió Europa. Dins del marc Erasmus plus també s'ofereixen microcrèdits per fer màsters a l'estranger.

Vull buscar feina en un altre país de la UE. Per on començo?

El portal EURES (European Employment Services) dóna accés a una base de dades comuna amb ofertes de treball i convocatòries de tots els estats membres. La pàgina ofereix servei tant a treballadors que busquen feina dins la UE, com a empreses que volen contractar personal. Hi ha més informació i enllaços aquí.

Contacta'ns a través de les xarxes socials

La Representació de la Comissió Europea a Barcelona també es comunica amb els ciutadans a través de les xarxes socials. Us invitem a participar-hi respectant sempre la política de moderació.

Encara tinc preguntes sobre la UE. Què puc fer?

Trucar al 00 800 67 89 10 11, el telèfon gratuït del servei Europe Direct.

S'hi pot trucar des de qualsevol punt de la Unió Europea, sense cap cost, per fer preguntes i consultes sobre qualsevol tema relacionat amb la UE.

El servei Europe Direct ofereix:

  • informació general sobre la UE en tots els idiomes oficials.
  • resposta a tota mena de preguntes sobre les polítiques, activitats i programes de la UE.
  • informació pràctica sobre temes relacionats amb la residència, la feina, els desplaçaments, els estudis o les activitats econòmiques dins de la UE.
  • dades de contacte de les institucions o organismes als quals cal dirigir-se en cada cas
  • consells sobre la manera de solucionar problemes pràctics que es plantegin a l'hora d'exercir drets a Europa.

D'altres vies d'informació:

PRESENCIALMENT: als punts d'informació europea que hi ha a les principals ciutats de Catalunya i les Illes Balears.

PER CORREU ELECTRÒNIC o INTERNET: El servei d'Europe Direct permet enviar preguntes per correu electrònic, mitjançant el formulari en línia. Les peticions s'atenen una per una i les respostes s'envien a l'adreça indicada al cap d'uns dies.