Representation in Barcelona

75 milions d’euros del pla Juncker per finançar l’ampliació de la capacitat logística del port de Barcelona

The requested information is not available in English

Language(s) available: