Representació a Barcelona

La Comissió presenta una proposta de pressupost per al període 2021-2027

/spain/barcelona/file/eubudgetjpg_caEUbudget.jpg

EUbudget
EUbudget

La UE funciona amb un pressupost a llarg termini de set anys, també conegut com a Marc Financer Plurianual, que tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes financers. Aquest dimecres el president Juncker i el comissari de Pressupost Günther Oettinger han presentat la proposta de pressupost de la UE per al 2021 2027 amb algunes novetats importants. Són els primers pressupostos després del Brèxit i estan pensats per fer front als principals reptes que es plantegen a la Unió d'ara endavant.

02/05/2018

La Comissió proposa un pressupost a llarg termini de 1.135 mil milions d'euros per al període 2021-2027, una xifra que equival a l'1,11% del PIB dels 27 estats membres. Per elaborar-lo s'ha tingut en compte l'impacte de la retirada del Regne Unit, s'ha privilegiat els camps en els quals la UE pot aportar un valor afegit com ara la recerca o la política migratòria i s'han introduït novetats com el mecanisme que ha de permetre suspendre, reduir o restringir l'accés al finançament europeu a aquells estats que no presentin deficiències en l'estat de dret.

Els joves

La proposta de pressupost presentada per la Comissió planteja duplicar els recursos destinats a programes per a joves com l'Erasmus Plus o el Cos Europeu de Solidaritat. A més, també s'ha previst una dotació de 700 milions d'euros per donar suport a la iniciativa d'oferir un bitllet d'Interrail als joves que facin 18 anys. "Invertir en l'educació dels joves és una bona mesura per combatre els populismes i l'euroescepticisme", tal com ha declarat el comissari Oettinger.

La recerca i la transformació digital

El nou pressupost proposa incrementar fins a nou vegades el valor de les inversions per a la transformació digital fins a assolir un import de 12.000 milions d'euros. Una altra partida que es veurà incrementada és la de la recerca, es preveu una dotació de 100 milions d'euros per als programes Horitzó 2020 i Euratom.

Defensa i seguretat

El pressupost preveu la creació d'un fons per a la defensa dotat amb 13.000 milions d'euros i augmentar-les inversions en seguretat en un 40% fins a assolir el 4.800 milions d'euros.

Fons vinculats a l'estat de dret

Una de novetats que planteja la nova proposta és la introducció d'un mecanisme de respecte a l'estat de dret. Les noves normes permetran a la Unió suspendre, reduir o restringir l'accés al finançament europeu de manera proporcional a la naturalesa, gravetat i abast de les deficiències de l'estat de dret en els estats membres.

Més informació:

Nota de premsa: http://europa.eu/!Vy94CK 

Q&A: http://europa.eu/!qT96uf 

Fitxes tècniques: http://europa.eu/!tV86kd