Representació a Barcelona

La Unió Europa a Catalunya i les Illes Balears

A vegades Brussel·les ens pot semblar molt lluny, però la Unió Europea té un impacte real en el dia a dia dels ciutadans de Catalunya i les Illes Balears.

Fons Europeus

La Unió Europea destina un terç del seu pressupost a finançar projectes que redueixin les desigualtats, generin riquesa a les regions i promoguin la innovació empresarial, el desenvolupament urbà, la creació de feina i la formació de treballadors. El finançament d'aquests projectes es fa a través de la Política Regional i de Cohesió. A Catalunya i a les Illes Balears, els fons invertits per la UE han permès tirar endavant milers de projectes els darrers 30 anys, principalment a través de tres instruments: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER)

Per al període 2014-2020, la Generalitat de Catalunya és responsable de la gestió de 1.521 milions d’euros d'inversió de la UE per als tres fons esmentats: FEDER; FSE i FEADER. 

A les Illes Balears, el 2014-2020 la inversió de la UE sumant els tres programes arriba als 236,8 milions d'euros. 


El Català a la UE

El català és reconegut com a llengua de comunicació amb els ciutadans per les principals institucions i organismes de la Unió Europea. Això vol dir que qualsevol ciutadà pot adreçar-se en català, per escrit, a la Comissió Europea,  al Consell, al Defensor del Poble Europeu o al Comitè de les Regions, i que té dret a rebre una resposta en la seva llengua. També es tradueixen al català algunes publicacions i documents oficials de la UE.

Més informació sobre el Català a la UE


Denominacions d'origen

La UE atorga certificats d'origen dels productes europeus amb l'objectiu de promoure la diversitat agrícola, protegir els noms dels productes perquè ningú en faci un mal ús i garantir-ne la qualitat i procedència geogràfica. Hi ha tres tipus de distincions: Denominació  D'origen Protegida, Indicació Geogràfica Protegida i Especialitat Tradicional Garantida. A Catalunya 22 productes gaudeixen de la protecció europea, mentre que a les illes Balears n'hi ha 8.

Llistat complet dels productes catalans i balears amb protecció europea