Representació a Barcelona

10 prioritats

/spain/barcelona/file/rcebweboriginalsimatges716x264proves15jpg_carceb_web_originals_imatges716x264_proves15.jpg

Davant dels reptes que assumeix avui la Unió Europea,  problemes que van des de l’alta desocupació, l’alentiment del creixement econòmic, les incerteses econòmiques i l’enorme dèficit d’inversions a la pressió migratòria o els reptes en matèria ambiental i de seguretat, passant per la inestabilitat política als països veïns; la Comissió Europea ha establert una agenda de 10 prioritats amb l'objectiu de tornar a bastir ponts a Europa i recuperar la confiança dels ciutadans europeus tot centrant les polítiques europees en els principals reptes a què han de fer front les nostres economies i les nostres societats i enfortint alhora la legitimitat democràtica.

 

10_priorities_1.jpgUn nou impuls a l’ocupació, el creixement i la inversió

La principal prioritat de la Comissió Europea és aconseguir que Europa torni a créixer i a crear llocs de treball sense generar més deute

10_priorities_2.jpgUn mercat únic digital interconnectat

La Comissió Europea vol que tothom tingui un millor accés als productes i serveis digitals i a unes infraestructures d’alta velocitat fiables, i que de l’economia digital en traiem el màxim profit possible.

10_priorities_3.jpgUna unió energètica resilient i una política climàtica de futur

La Comissió Europea vol garantir a ciutadans i empreses l’accés a una energia segura, assequible i respectuosa amb el medi ambient. L’ús més intel·ligent de l’energia i la lluita contra el canvi climàtic no només són una inversió per al futur dels nostres fills, sinó que també creen llocs de treball i creixement.

10_priorities_4.jpgUn mercat interior més integrat i més just, amb una base industrial més sòlida

Una economia europea integrada és la millor manera de respondre als reptes de la globalització. La UE ha d’enllestir el mercat interior de productes i serveis i convertir-lo en una bona palanca perquè la indústria i les empreses europees puguin prosperar en el marc de l’economia mundial i generar creixement i llocs de treball. També forma part d’aquesta prioritat l’enfortiment d’una fiscalitat justa, eficient, transparent i favorable al creixement.

10_priorities_5.jpgUna Unió econòmica i monetària més integrada i més justa

Per fer front a la crisi econòmica mundial, la UE i els seus Estats membres han hagut de prendre mesures coratjoses i sense precedents que no sempre han estat fàcils, especialment per a la ciutadania, i que de vegades no han tingut prou en compte les seves conseqüències socials. Ja és hora, doncs, d’aprendre’n la lliçó, millorar la governança econòmica i enllestir definitivament la Unió econòmica i monetària (UEM) sobre la base de l’«Informe dels cinc presidents» i sota la direcció del president Juncker.

 

10_priorities_6.jpgUn acord de lliure comerç raonable i equilibrat amb els Estats Units

Actualment, la Comissió Europea està negociant un acord comercial amb els Estats Units. L’objectiu és obrir tant com sigui possible el comerç i la inversió entre tots dos blocs comercials. Això suposaria més ocupació i més creixement a totes dues bandes de l’Atlàntic.

10_priorities_7.jpgUn espai de justícia i drets fonamentals basat en la confiança mútua

La UE no és únicament un mercat comú de productes i serveis. També es basa en els valors de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la justícia, l’estat de dret i el respecte dels drets humans. La Comissió no perdrà pas de vista aquests valors en els seus esforços per lluitar contra el terrorisme, el tràfic i l’explotació d’éssers humans i la ciberdelinqüència.

10_priorities_8.jpgCap a una nova política migratòria

El món està commocionat per la tragèdia dels milers de refugiats que es juguen la vida per arribar a Europa. Cap Estat membre de la UE no pot afrontar en solitari aquesta enorme pressió migratòria. La UE està fent tot el que pot per salvar vides, lluitar contra el tràfic d’éssers humans i col·laborar amb els països d’origen i de trànsit. Per damunt de tot, la Comissió vol resoldre les causes profundes que obliguen la gent a fugir: la pobresa, les guerres, les persecucions, les violacions dels drets humans o les catàstrofes naturals.

10_priorities_9.jpgUn interlocutor més fort a nivell mundial

La crisi política a Ucraïna i el conflicte armat a l’Orient Mitjà evidencien que la UE necessita una política exterior comuna més potent.

10_priorities_10.jpgUna unió d’aprofundiment democràtic

Les eleccions europees dels últims anys confirmen que ha augmentat la percepció segons la qual la UE està cada vegada més allunyada de la ciutadania i és excessivament burocràtica. Els ciutadans esperen que la UE es comporti de manera diferent a l’hora de fer front als reptes econòmics i socials. Els programes de treball de la Comissió Juncker se n’han fet ressò perquè han reduït considerablement l’intervencionisme de la UE, han retirat algunes propostes legislatives que feia temps que s’intentaven aprovar debades i han revisat tota la legislació vigent.

 

Si  voleu més informació sobre les prioritats de la Comissió Juncker podeu descarregar-vos la publicació "10 prioritats" en català o anar a la pàgina de la Comissió Europea