Διαδρομή πλοήγησης

Αρχική σελίδα

Εάν ζείτε, εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες εξαιτίας άδικων κανόνων και αποφάσεων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών που εισάγουν διακρίσεις.

Γι΄αυτό, εάν ως πολίτης ή επιχείρηση της ΕΕ αντιμετωπίζετε εμπόδια σε μια άλλη χώρα επειδή μια δημόσια αρχή δεν εφαρμόζει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία...

...το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει.

Το SOLVIT υπενθυμίζει στην εν λόγω αρχή ποια δικαιώματα έχετε ως πολίτης της ΕΕ και συνεργάζεται μαζί της για την επίλυση του προβλήματός σας.

Πώς λειτουργεί το SOLVIT

Το SOLVIT στην υπηρεσία κάθε πολίτη

Το SOLVIT στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Το SOLVIT δεν μπορεί να βοηθήσει εάν:

  • η εταιρεία σας αντιμετωπίζει προβλήματα με άλλη εταιρεία
  • έχετε πρόβλημα με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή
  • ζητάτε αποζημίωση για ζημία που υποστήκατε
  • έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη

Περισσότερα: