Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημος ιστότοπος της ΕΕ

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη στις εξής γλώσσες

SOLVIT

Λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας ως πολιτών της ΕΕ

Αρχική σελίδα

Εάν ζείτε, εργάζεστε ή δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες εξαιτίας άδικων κανόνων και αποφάσεων ή γραφειοκρατικών διαδικασιών που εισάγουν διακρίσεις.

Εάν ως πολίτης ή επιχείρηση της ΕΕ αντιμετωπίζετε εμπόδια σε άλλη χώρα επειδή μια δημόσια αρχή δεν εφαρμόζει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία …

το SOLVIT μπορεί να βοηθήσει!

Το SOLVIT υπενθυμίζει στην εν λόγω αρχή ποια δικαιώματα έχετε ως πολίτης της ΕΕ και συνεργάζεται μαζί της για την επίλυση του προβλήματός σας.

Υποβολή προβλήματος στο SOLVIT

Λόγω της έξαρσης της επιδημίας Covid-19 και για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της εξάπλωσής της, το SOLVIT εργάζεται με μειωμένη ικανότητα. Παρότι το SOLVIT λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει τη συνέχεια στη διαχείριση των υποθέσεων, είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν καθυστερήσεις και δια­τα­ραχές. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο (HB) αποχώρησε από το δίκτυο SOLVIT στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, το SOLVIT δεν μπορεί πλέον να βοηθά υπηκόους και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε υπηκόους και επιχειρήσεις της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. [Περισσότερες πληροφορίες]

Πώς λειτουργεί το SOLVIT

Πώς λειτουργεί το SOLVIT

Το SOLVIT στην υπηρεσία κάθε πολίτη

Το SOLVIT στην υπηρεσία κάθε πολίτη

Το SOLVIT στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Το SOLVIT στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Το SOLVIT δεν μπορεί να βοηθήσει εάν:

  • η εταιρεία σας αντιμετωπίζει προβλήματα με άλλη εταιρεία
  • έχετε πρόβλημα με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή
  • ζητάτε αποζημίωση για ζημία που υποστήκατε
  • έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη

Περισσότερα: