En av Europeiska unionens officiella webbplatser En officiell EU-webbplats

Sidan finns på följande språk:

SOLVIT

Vi löser problem med dina EU‑rättigheter

Förstasida

Orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati kan göra det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i andra EU-länder.

Har du som EU-medborgare eller företag fått problem i ett annat EU-land på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska?

Solvit kan hjälpa dig!

Solvit påminner myndigheterna om dina rättigheter i EU och försöker lösa ditt problem tillsammans med dem.

Kontakta SOLVIT

På grund av utbrottet av covid-19 och för att begränsa epidemin jobbar Solvit med minskad kapacitet. Vi försöker att ändå handlägga alla ärenden men flaggar för att det kan bli förseningar och störningar. Tack för visad förståelse!

Storbritannien lämnade SOLVITnätverket den 31 december 2020. Det innebär att SOLVIT inte längre kan hjälpa brittiska medborgare eller företag i EU-länderna eller medborgare eller företag från EU i Storbritannien. [Läs mer]

Så arbetar Solvit

Så arbetar Solvit

Solvit för privatpersoner

Solvit för privatpersoner

Solvit för företag

Solvit för företag

Observera att Solvit inte kan hjälpa till om

  • ditt företag har problem med ett annat företag
  • du har problem med dina rättigheter som konsument
  • du söker ersättning för skador
  • du vänder dig till domstol.

Läs mer: