Euroopa Liidu ametlik veebisait ELi ametlik veebisait

See lehekülg on kättesaadav järgmistes keeltes:

SOLVIT

Lahendused probleemidele, mis on seotud Teie õigustega ELis

Avaleht

Ebaõiglased eeskirjad või otsused ning diskrimineeriv bürokraatia võivad muuta teie elamise, töötamise või ettevõtluse mõnes teises ELi liikmesriigis raskeks.

Kui teil esineb mõnest teisest ELi liikmesriigist pärit kodaniku või ettevõtjana takistusi, mille on põhjustanud riigiasutused, kes ei täida ELi õigusest tulenevaid nõudeid …

… saab SOLVIT teid aidata!

SOLVIT tuletab asjaomastele asutustele meelde, millised on teie õigused ELis ja teeb nendega koostööd, et teie probleem lahendada.

Esitage probleem SOLVITile

SOLVIT töötab praegu vähendatud jõudlusega, et aidata tõkestada COVID-19 epideemia levikut. Võtame tarvitusele vajalikud abinõud, et tagada juhtumite menetlemise järjepidevus, kuid oodata võib hilinemisi ja häireid. Täname teid kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest.

Ühendkuningriik lahkus SOLVITi võrgustikust 31. detsembril 2020. Selle tulemusena ei saa SOLVIT enam abistada Ühendkuningriigi kodanikke või ettevõtjaid Euroopa Liidu liikmesriikides ega ELi kodanikke või ettevõtjaid Ühendkuningriigis. [Lisateave]

Kuidas SOLVIT toimib

Kuidas SOLVIT toimib

SOLVIT kodanikele

SOLVIT kodanikele

SOLVIT ettevõtjatele

SOLVIT ettevõtjatele

Pange palun tähele, et SOLVIT ei saa aidata, kui:

  • teie äriühingul on probleeme teise äriühinguga
  • teil on probleeme seoses tarbijaõigustega
  • soovite kahjude hüvitamist
  • olete andnud oma juhtumi kohtule menetlemiseks

Lisateave: