Официален уебсайт на Европейския съюз Официален уебсайт на ЕС

Тази страница е достъпна на следните езици:

СОЛВИТ

Решения на проблеми с правата ви на граждани на ЕС

Начална страница

Несправедливи правила или решения и дискриминираща бюрокрация могат да усложнят вашия живот, работа или бизнес в друга страна от ЕС.

Ако като гражданин или предприятие в ЕС се сблъсквате с пречки в друга страна, тъй като публичен орган не изпълнява разпоредби на правото на ЕС …

… СОЛВИТ може да помогне!

СОЛВИТ припомня на тези органи какви са вашите права в ЕС и работи с тях за разрешаване на вашия проблем.

Отнесете проблем до СОЛВИТ

Поради епидемичния взрив на Covid-19 и за да помогне за предотвратяване на разпространението на вируса, СОЛВИТ работи с намален капацитет. Службата предприема действия, за да осигури непрекъснатост по отношение на разглеждането на случаите, но са възможни забавяния и смущения. Благодарим ви за търпението и разбирането!

Обединеното кралство напуснa мрежата СОЛВИТ на 31 декември 2020 г. В резултат от това СОЛВИТ вече не може да съдейства на граждани или предприятия от Обединеното кралство в държави от Европейския съюз или на граждани или предприятия от ЕС в Обединеното кралство. [Повече информация]

Как работи СОЛВИТ

Как работи СОЛВИТ

СОЛВИТ за граждани

СОЛВИТ за граждани

СОЛВИТ за предприятия

СОЛВИТ за предприятия

Моля, имайте предвид, че СОЛВИТ не може да помогне, ако:

  • вашата компания има проблеми с друга компания
  • имате проблем с вашите права като потребител
  • търсите обезщетение за понесени вреди
  • отнасяте вашия случай до съда

Научете повече: