Заетост, социални въпроси и приобщаване

Продължителност:00:58 / Дата: Dec 2014

Пътувайте спокойно. Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) може да Ви помогне да спестите време, притеснения и пари, ако се разболеете в чужбина. Научете как и изтеглете приложението: ehic.europa.eu

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница