Заетост, социални въпроси и приобщаване

Продължителност:1'30'' / Дата: Dec 2012

„Гаранция за младежта“ има за цел да намали младежката безработица, като гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, професионална подготовка (чиракуване) или стаж в рамките на четири месеца от момента, в който напуснат системата на училищното образование или останат без работа.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница