Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Europska strategija zapošljavanja

Europska strategija zapošljavanja

Europska strategija zapošljavanja (ESZ) uvedena je 1997., kada su se države članice obvezale odrediti zajedničke ciljeve politike zapošljavanja. Glavni joj je cilj otvaranje dodatnih i boljih radnih mjesta diljem EU-a.

Sada je sastavni dio strategije rasta Europa 2020. i provodi se s pomoću europskog semestra, godišnjeg procesa promicanja bliske političke suradnje između država članica i institucija EU-a.

Provedba ESZ-a, potpomognuta radom Odbora za zapošljavanje, obuhvaća četiri faze europskog semestra:

  1. Smjernice za zapošljavanje skup su zajedničkih prioriteta i ciljeva politika zapošljavanja koje predlaže Komisija, dogovaraju nacionalne vlade, a donosi Vijeće EU-a.
  2. Zajedničko izvješće o zapošljavanju (ZIZ) temelji se na (a) procjeni stanja zapošljavanja u Europi, (b) provedbi smjernica za zapošljavanje i (c) procjeni pregleda ključnih pokazatelja zapošljavanja i socijalnih pokazatelja. Objavljuje ga Komisija i donosi Vijeće EU-a.
  3. Nacionalne programe reformi (NPR) podnose nacionalne vlade, a Komisija analizira njihovu usklađenost sa strategijom Europa 2020. (baza podataka – NPR-ovi prije 2011.)
  4. Na temelju procjene NPR-ova Komisija objavljuje niz izvješća za pojedinu zemlju u kojima analizira gospodarske politike država članica i izdaje preporuke za pojedine države članice.

Podijeli ovu stranicu