Заетост, социални въпроси и приобщаване

21/09/2018
Учителите и обучителите имат значение

Учителите и обучителите имат значение

Вижте основните послания от доклада „Учителите и обучителите имат значение — как да ги подкрепим в осъществяването на високоефективно чиракуване и учене в процеса на работа?“ за периода 2016 — 2018 г. на работната група за професионално образование и обучение в контекста на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“.

Catalog N. : KE-01-18-447-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница