Заетост, социални въпроси и приобщаване

18/05/2018
Европейският стълб на социалните права - за по-справедлива и по-социална Европа

Европейският стълб на социалните права - за по-справедлива и по-социална Европа

Използвайки ежедневния опит от пазара на труда, всекидневието и пенсионирането, това кратко ръководство показва как гражданите могат да се възползват от европейския стълб на социалните права. То също така излага 20-те основни принципа за по-справедлив и приобщаващ Европейски съюз (ЕС) и показва защо този стълб е в услуга както на гражданите, така и на устойчивия икономически растеж. Наред с това ръководството разкрива как посочените основни положения отразяват широко разпространената обществена загриженост за бъдещето на трудовата заетост, неравенството и демографските промени. #SocialRights

Catalog N. : KE-01-18-212-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница