Заетост, социални въпроси и приобщаване

20/12/2016
Към по-ефективни политики за обучение на възрастни

Към по-ефективни политики за обучение на възрастни

За да оцелеем в бързо променящия се свят, всички ние, включително възрастните, се нуждаем от широка гама от знания и умения, които да развиваме през целия ни живот. Целта на Европейската програма за учене на възрастни е да се насърчат повече възрастни хора да се върнат към обучението. За да постигнат това, ЕС и държавите членки приеха разнообразен набор от стратегии, инструменти и политически инициативи, насочени към подобряване на предлагането и качеството, количеството и достъпността на възможностите за обучение за възрастни като цяло.

Catalog N. : KE-02-16-849-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница