Заетост, социални въпроси и приобщаване

29/08/2016
Ново Начало За Социалния Диалог

Ново Начало За Социалния Диалог

Предвид важната роля, която социалният диалог играе за европейския социален модел, като насърчава конкурентоспособността, справедливостта, икономическия просперитет и социалното благосъстояние, Европейската комисия работи за насърчаване на социалния диалог в целия ЕС. В основата на това усилие е „новото начало за социалния диалог“, съвместна инициатива, която е насочена към по-нататъшното засилване на социалния диалог на европейско и национално равнище.

Catalog N. : KE-02-16-755-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница